Visumtyper

 • Engångsvisum
  är ett för en enda resa utfärdat visum, under vars giltighetstid man kan uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Tvågångersvisum
  är ett tillstånd som berättigar till två inresor till Schengenområdet. Under dess giltighetstid kan visuminnehavaren uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Flergångsvisum
  berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. Den sammanlagda längden av vistelserna får uppgå till högst det antal dagar som antecknats på visumfästan, de kan uppgå till högst 90 dagar per 180-dagarsperiod. Giltighetstiden för flergångsvisum är högst fem (5) år.
 • Genomresevisum för flygstationer
  Den som är skyldig att inneha ett sådant visum kan röra sig på flygstationens transitområde under tiden för mellanlandning eller under tiden mellan två resor, utan att vistas på det ifrågavarande landets nationella område.Behöver följande länders medborgare:
  • Afghanistan
  • Bangladesh
  • Demokratiska Republiken Kongo
  • Eritrea
  • Etiopien
  • Ghana
  • Irak
  • Iran
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Somalia
  • Sri Lanka