Export och internationalisering: tjänster och sakkunniga i Serbien 

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen:

Vi i Team Finland-nätverket hjälper ditt företag att nå framgång i Serbien: 

  • Vi erbjuder information om den montenegriska marknaden och dess möjligheter 

  • Vi identifierar affärsverksamhetsmöjligheter på marknaden 

  • Vi hjälper företag att hitta rätt partners och kontakter inom näringsliv och myndigheter 

  • Vi hjälper företag när möjliga handelshinder uppstår 

Team Finland-kontaktpersoner 

Finland ambassad i Belgrad (Serbien) 

Niklas Lindqvist, Ambassadör 

Ilkka Myllymäki, ställföreträdande beskickningschef
ilkka.myllymaki(at)gov.fi

Igor Madžarević, rådgivare
igor.madzarevic(at)gov.fi

Janne Sykkö, regional specialsakkunnig (Sydöstra Europa)
janne.sykko(at)gov.fi

Business Finland 

Kirsi-Maarit Poljatschenko, Senior Director, Head of Region 
kirsi-maarit.poljatschenko(at)businessfinland.fi

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Team Finland-nätverkets målsättningar och tjänster i Serbien 

Vår målsättning är att stärka relationerna mellan Finland och Serbien inom handel och ekonomi, stöda finska företag som söker sig till den serbiska marknaden och främja Finlandsbilden i Serbien.  

I Serbien innefattar Team Finland-nätverkets tjänster rapportering om marknadsmöjligheter,  skapande av kontakter, problemlösning och samarbetspartnerskap.