Team Finland i Serbien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen:

  • finländska företags internationalisering
  • utländska investeringar i Finland
  • Finlandsbilden 

Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna. Nätverket Team Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen.

Team Finland-kontaktpersoner i Serbien, Montenegro och Nordmakedonien: 

Igor Madžarević, ekonomisk rådgivare: [email protected]

Mer information