Export och internationalisering: tjänster och sakkunniga i Serbien 

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen:

Vi i Team Finland-nätverket hjälper ditt företag att nå framgång i Serbien: 

  • Vi erbjuder information om den montenegriska marknaden och dess möjligheter 

  • Vi identifierar affärsverksamhetsmöjligheter på marknaden 

  • Vi hjälper företag att hitta rätt partners och kontakter inom näringsliv och myndigheter 

  • Vi hjälper företag när möjliga handelshinder uppstår 

Team Finland-kontaktpersoner 

Finland ambassad i Belgrad (Serbien) 

Niklas Lindqvist, Ambassadör 

Ilkka Myllymäki, ställföreträdande beskickningschef
ilkka.myllymaki(at)gov.fi

Igor Madžarević, rådgivare
igor.madzarevic(at)gov.fi

Janne Sykkö, regional specialsakkunnig (Sydöstra Europa)
janne.sykko(at)gov.fi

Business Finland 

Kirsi-Maarit Poljatschenko, Senior Director, Head of Region 
kirsi-maarit.poljatschenko(at)businessfinland.fi

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Team Finland-nätverkets målsättningar och tjänster 

Vår målsättning är att stärka relationerna mellan Finland och Serbien, Montenegro och Nordmakedonien inom handel och ekonomi, stöda finska företag som söker sig till marknaden och främja Finlandsbilden.  

Team Finland-nätverkets tjänster omfattar rapportering om marknadsmöjligheter,  skapande av kontakter, problemlösning och samarbetspartnerskap.