Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Pass

235 27 550 RSD

Snabbpass

255 29 890 RSD

Tillfälligt pass

270 31 650 RSD

Laissez Passer resedokument

235 27 550 RSD

Emergency Travel Document ETD

255 29 890 RSD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 27 550 RSD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 27 550 RSD

Identitetskort

60 7 030 RSD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 9 380 RSD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 8 210 RSD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 5 860 RSD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 3 520 RSD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Schengenvisum

80 9 380 RSD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 690 RSD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 4 100 RSD

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 8 210 RSD

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 14 070 RSD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 7 030 RSD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 RSD

Omprövningsbegäran

255 29 890 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 60 960 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 55 100 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 86 750 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 57 450 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 56 270 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 44 550 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 56 270 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 41 030 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 80 890 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 57 450 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 56 270 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 44 550 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 86 750 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 57 450 RSD

Uppehållstillstånd för studier

450 52 760 RSD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 41 030 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 31 650 RSD

D-visum, papperansökan

120 14 070 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 28 140 RSD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 11 140 RSD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Medborgarskapsanmälan

220 25 790 RSD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 17 590 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 11 720 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 9 380 RSD

Befrielsenansökan

690 80 890 RSD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 11 720 RSD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 5 860 RSD

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 7 030 RSD

Offentligt köpvittne

160 18 760 RSD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 4 690 RSD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 17 590 RSD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 5 280 RSD