Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 16 500 RSD

Snabbpass

160 18 860 RSD

Tillfälligt pass

175 20 630 RSD

Laissez Passer resedokument

140 16 500 RSD

Identitetskort

90 10 610 RSD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 6 840 RSD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 9 430 RSD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 720 RSD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 130 RSD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 RSD

Omprövningsbegäran

170 20 040 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 61 300 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 55 400 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 75 440 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 57 760 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 66 010 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 48 330 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 56 580 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 41 260 RSD

Uppehållstillstånd för studier

450 53 050 RSD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 41 260 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 31 830 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 28 290 RSD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 23 580 RSD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 17 680 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 11 790 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 9 430 RSD

Befrielsenansökan

520 61 300 RSD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 11 790 RSD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 3 540 RSD

Offentligt köpvittne

160 18 860 RSD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 4 720 RSD