Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Pass

235 27 520 RSD

Snabbpass

255 29 860 RSD

Tillfälligt pass

270 31 620 RSD

Laissez Passer resedokument

235 27 520 RSD

En provisorisk EU-resehandling

255 29 860 RSD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 27 520 RSD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 27 520 RSD

Identitetskort

60 7 030 RSD

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 9 370 RSD

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 8 200 RSD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 5 860 RSD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 3 510 RSD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Schengenvisum

80 9 370 RSD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 680 RSD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 4 100 RSD

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 8 200 RSD

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 7 030 RSD

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 RSD

Omprövningsbegäran

255 29 860 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 60 890 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 55 040 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 86 650 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 63 230 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 56 210 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 44 500 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 56 210 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 46 840 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 80 800 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 57 380 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 56 210 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 44 500 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 86 650 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 63 230 RSD

Uppehållstillstånd för studier

450 52 700 RSD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 40 990 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 31 620 RSD

D-visum, papperansökan

120 14 050 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 28 100 RSD

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 11 120 RSD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Medborgarskapsanmälan

220 25 760 RSD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 17 570 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 11 710 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 9 370 RSD

Befrielsenansökan

690 80 800 RSD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 11 710 RSD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 7 030 RSD

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 5 860 RSD

Offentligt köpvittne

160 18 740 RSD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 4 680 RSD

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 17 570 RSD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 5 270 RSD