Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Pass

175 20 530 RSD

Snabbpass

195 22 870 RSD

Tillfälligt pass

210 24 630 RSD

Laissez Passer resedokument

175 20 530 RSD

Emergency Travel Document ETD

195 22 870 RSD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 20 530 RSD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 20 530 RSD

Identitetskort

96 11 260 RSD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 7 510 RSD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 3 520 RSD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Schengenvisum

80 9 380 RSD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 690 RSD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 4 110 RSD

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 14 080 RSD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 RSD

Omprövningsbegäran

170 19 940 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 61 000 RSD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 55 130 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 86 800 RSD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 57 480 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 56 300 RSD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 44 570 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 56 300 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 41 060 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 80 940 RSD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 57 480 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 56 300 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 44 570 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 86 800 RSD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 57 480 RSD

Uppehållstillstånd för studier

450 52 790 RSD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 41 060 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 31 670 RSD

D-visum, papperansökan

120 14 080 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 28 150 RSD

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 11 140 RSD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Medborgarskapsanmälan

220 25 810 RSD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 17 600 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 11 730 RSD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 9 380 RSD

Befrielsenansökan

690 80 940 RSD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 11 730 RSD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (RSD)

Intyg av notarius publicus

30 3 520 RSD

Offentligt köpvittne

160 18 770 RSD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 4 690 RSD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 3 520 RSD