Familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av EU:s direktiv om fri rörlighet

Med en familjemedlem till en unionsmedborgare avses enligt EU:s direktiv om fri rörlighet(Länk till en annan webbplats.) 

  1. make eller maka
  2. den partner med vilken unionsmedborgaren har ingått ett registrerat partnerskap på grundval av lagstiftningen i en medlemsstat om den mottagande medlemsstatens lagstiftning behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap och i enlighet med villkoren i relevant lagstiftning i den mottagande medlemsstaten
  3. unionsmedborgarens släktingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller är beroende för sin försörjning, även till maken eller makan eller till sådan partner som avses i punkt 2
  4. de underhållsberättigade släktingar i rakt uppstigande led, även till maken eller makan eller till sådan partner som avses i punkt 2.

De familjemedlemmar till unionsmedborgare som omfattas av EU:s direktiv om fri rörlighet kan lämna in sin ansökan både till servicecentret och till Finlands beskickning i utlandet. För visum tas inte ut någon avgift.

På finlandvisa.fi  finns närmare landspecifika anvisningar om vilka handlingar familjemedlemmar till unionsmedborgare måste lämna in tillsammans med visumansökan när direktivet om fri rörlighet(Länk till en annan webbplats.) tillämpas på dem. Du behöver inte logga in på finlandsvisa.fi för att kontrollera vilka alla handlingar som krävs.