Vrste viza

 • Viza za jedan ulazak
  omogućava jedan ulazak u Finsku i boravak do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

 • Dvostruka ulazna viza
  omogućava dva ulaska u Finsku i mogu važiti unutar Šengen područja do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

 • Viza za više ulazaka
  izdaje  se za nekoliko uzastopnih posjeta šengenskom području. Ukupno trajanje boravka ne može biti duže od broja dana navedenih na nalepnici vize, odnosno do 90 dana u razdoblju od 180 dana. Viza za više ulazaka važi najviše pet (5) godina.

 • Aerodromska tranzitna viza
  dozvoljava onome ko je poseduje, tranzit preko međunarodne zone aerodroma tokom zaustavljanja ili presedanja između dva leta. Ulazak u nacionalnu zonu je zabranjen. Državljanima sledećih zemalja potrebna je tranzitna viza:

 • Avganistan

 • Bangladeš

 • Eritreja

 • Etiopija

 • Gana

 • Irak

 • Iran

 • Demokratska Republika Kongo

 • Nigerija

 • Pakistan

 • Somalija

 • Šri Lanka