Ambassadens uppgifter

Ambassaden är Finlands officiella representation i Serbien, Montenegro och Nordmakedonien.

Till ambassadens uppgifter hör att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp, upprätthålla och utveckla Finlands och Serbiens, Montenegros och Nordmakedoniens goda förhållande och samarbete inom politik, handel och kultur.

Finlands ambassadör är Niklas Lindqvist.