E-post: [email protected]
Tfn +381-11-306 5400

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.

Ambassaden på sociala medier

Ambassaden på sociala medier