E-post: [email protected]
Tfn +381-11-306 5400

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.

Finland kandiderar till FN:s råd för mänskliga rättigheter

15.2.2021 / Pressmeddelanden / Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York / suomen pysyvä edustusto, geneve

Ambassaden på sociala medier

Ambassaden på sociala medier