Serbien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Innehavare av biometriska pass och diplomatpass: Visumfrihet till Schengenområdet och Finland

Viseringsskyldighet

  • Innehavare av gamla pass (inte biometriska pass): Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland
  • Beslutet om visumfrihet gäller inte biometriska pass som utfärdats av Coordination Directorate of the Ministry of Interior of the Republic of Serbia in Belgrade för personer bosatta i Kosovo. Passen är märkta MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA. Dessa serbiska biometriska pass kräver fortfarande visum.

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass 
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Tillfälligt resedokumet (laissez-passer)
  • Sjömanspass / Seasman's book (tjänstgöring)

Avtalet om viseringslättnader

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om förenklat utfärdande av viseringar (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)(Europeiska unionens officiella tidning 19.12.2007 nr L 334/137)

Avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Serbien trädde i kraft 1.1.2008.