Team Finland Serbiassa

Team Finland Serbiassa tarjoaa perustietoa Serbian markkinoista sekä auttaa suomalaisyrityksiä kontaktien luonnissa paikallisiin viranomaisiin ja yrityksiin. Serbiassa toimii noin 15 suomalaisyritystä sekä noin 50 suomalaisyritystä, jotka toimivat paikallisedustajan, jakelijan tai paikallisen kumppanin kautta.

Globaalisti Team Finland -verkosto edistää:

  • suomalaisten yritysten kansainvälistymistä
  • Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja
  • Suomen maakuvaa maailmalla

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot, kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut. Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla.

Team Finlandin tavoitteet Serbiassa ovat: 

  • edistää suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia Serbiassa 
  • markkinoida suomalaista osaamista

Suomen suurlähetystö Belgradissa tekee läheistä yhteistyötä muiden Team Finland –kumppaneiden kanssa ja tuo yhteen keskeisiä toimijoita relevanteilta sektoreilta. Tärkeä osa työtä on tiedon jakaminen, samoin kuin promootiotapahtumien järjestäminen sekä vierailut, joiden tavoitteena on lisätä tietoa Suomesta Serbiassa ja Serbiasta Suomessa. 

Team Finland -yhteyshenkilö Serbiassa: 

Igor Madžarević, kaupallinen neuvonantaja: [email protected]