Pietarin-pääkonsulaatin tehtävät

Pääkonsulaatin toiminta-ajatus

Pääkonsulaatti edustaa Suomen ja suomalaisten etuja Luoteis-Venäjällä, pitää yllä laajaa kosketuspintaa alueen viranomaisiin, seuraa alueen kehitystä sekä vahvistaa myönteistä Suomi-kuvaa alueella.

Lisäksi pääkonsulaatti edistää Suomen ja Luoteis-Venäjän kaikkinaista vuorovaikutusta: henkilöiden liikkumista rajan yli, tavaroiden ja palveluiden kauppaa, kuljetusta, logistiikkaa sekä investointeja. Ympäristöyhteistyötä pääkonsulaatti tukee erityisesti Suomenlahden suojelun kehittämiseksi, ja kulttuurin saralla edustusto toimii suomalaisen kulttuuriosaajien tuntemuksen ja kulttuuriyhteistyön lisäämiseksi.

Edellä mainittujen tehtävien ohella pääkonsulaatti toimii tiiviissä yhteistyössä muiden Suomea edustavien instituutioiden kanssa, pitää yllä läheistä vuorovaikutusta alueen suomalaisiin yhteisöihin ja tarjoaa kansalaisten tarvitsemia konsulipalveluita.

Suomen pääkonsulaattirakennus osoitteessa Preobraženskaja pl. 4.