Tuore tutkimus: 95 % pietarilaisista suhtautuu Suomeen myönteisesti

Tuore tutkimus: 95 % pietarilaisista suhtautuu Suomeen myönteisesti

Peräti 95 prosenttia pietarilaisista suhtautuu Suomeen erittäin myönteisesti tai myönteisesti. Arvokkaimpina asioina Suomessa pidetään puhdasta vettä ja ekologisuutta, ja Suomen liitetään mielikuvia hyvästä elintasosta ja laadukkaista tuotteista. Pietarin alueen asukkaat ovat kiinnostuneita erityisesti Suomen luonnosta ja ostosmatkailusta.

Tiedot käyvät ilmi Suomen Pietarin pääkonsulaatin teettämästä tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon vastasi elokuun aikana yhteensä 1 013 henkilöä Pietarista ja sitä ympäröivältä Leningradin alueelta (Leningradski oblast). Kyselyn toteuttamisesta vastasi tutkimusyhtiö Levada Market Research.

Pietarin alueelle suunnatun erillisen kyselytutkimuksen lisäksi Levada toteutti samanaikaisesti Suomen maakuvatutkimuksen koko Venäjällä. Toista kertaa toteutetun maanlaajuisen tutkimuksen tilaajana toimi Suomen Moskovan suurlähetystö, ja siihen vastasi 1 600 ihmistä eri puolilta Venäjää. Pietarin alueen osalta kysely oli laatuaan ensimmäinen. Tutkimusten virhemarginaali on 3,4 %.

Pietarilaisten suhde Suomeen muuta Venäjää läheisempi

Kyselytutkimuksen mukaan 95 % Pietarin ja 88 % Leningradin alueen asukkaista suhtautuu Suomeen myönteisesti tai erittäin myönteisesti, kun moskovalaisten osalta luku on 86 % ja koko Venäjällä 71 %. Suomen läheisyyden ja helppojen matkustusmahdollisuuksien voi päätellä vaikuttavan tuloksiin Pietarin alueella.

Pietarin alueen asukkaista vain 1 % kertoo suhtautuvansa Suomeen kielteisesti. Vastaavasti EU:hun kielteisesti suhtautuu 44 % vastaajista ja Yhdysvaltoihin 53 %. Pietarin alueen asukkaista 46 % pitää Suomen ja Venäjän suhteita ystävällisinä tai hyvinä, kun muualla Venäjällä näin ajattelee keskimäärin 25 % ihmisistä. Maltillisina ja rauhallisina suhteita pitää 37 % pietarilaisista.
70 % kertoo tuntevansa vähintään pääpiirteissään talvisodan historian. 85 % on kuitenkin sitä mieltä, ettei asia vaikuta millään tavalla heidän suhtautumiseensa nyky-Suomeen.

Suomeen halutaan matkustaa – viisumivaatimusten vaikutus jää nähtäväksi

Pietarin alueen asukkaista Suomeen muuttamista olisi valmis harkitsemaan 33 %, kun kaikista venäläisistä siihen on valmiita vain 15 %. Pietarin alueen asukkailla on selvästi muuta Venäjää enemmän omakohtaista kokemusta Suomesta. 35 % vastaajista kertoo Suomeen suuntautuneiden matkojen olleen pääasiallinen keino hankkia tietoa Suomesta, kun muun Venäjän keskiarvo on 5 %. Seuraavaksi tärkeimpiä Suomea koskevia tiedonlähteitä pietarilaisille ovat televisio, Suomessa asuvat tuttavat ja etenkin nuoremmilla vastaajilla internet ja sosiaalinen media.

Pietarin ja Leningradin alueelle suunnattu tutkimus osui elokuussa 2019 samaan ajankohtaan, jolloin Suomi ilmoitti yhdenmukaistavansa venäläisten viisuminhakijoiden liitevaatimuksia vastaaviksi muiden Schengen-maiden kanssa.

Kyselyyn vastanneista Pietarin ja Leningradin alueen asukkaista 50 % ilmoittaa, etteivät muutokset liitevaatimuksissa vaikuta heidän matkustussuunnitelmiinsa. 24 % aikoo matkustaa Suomeen vähemmän ja 13 % kertoo aikovansa hakea jonkin toisen Schengen-maan viisumia.  

Ekologisuus ja laadukkaat tuotteet kiinnostavat

54 % Pietarin alueen asukkaista kertoo olevansa kiinnostunut Suomessa ennen kaikkea luonnosta, 35 % turismista ja ostoksista ja 28 % suomalaisista tuotteista. Suomalaiset tuotemerkit ovat selvästi tunnetumpia Pietarin alueella kuin Venäjällä keskimäärin. Yrityksistä ja tuotemerkeistä tunnetuimpia ovat Nokia, Valio, Viola-sulatejuusto, Tikkurila, Fazer, Prisma ja Stockmann. Pietarin alueella 78 % vastaajista pitää suomalaisia tuotteita laadukkaina. 

55 % vastaajista on sitä mieltä, että kaikkein arvokkainta Suomessa on puhdas vesi ja ympäristön hyvä tila. Myös sosiaaliturva (39 % vastaajista) ja laadukkaat tuotteet ja palvelut (37 %) yhdistetään Suomeen. Etenkin 18–24-vuotiaat nuoret vastaajat arvostavat Suomessa laadukasta koulutusta (46 %), matalaa korruptiota (37 %), terveydenhuoltoa (27 %) ja sananvapautta (20 %).

”On hienoa, että näin iso osa Pietarin alueen asukkaista suhtautuu myönteisesti Suomeen. Suomi on lähellä ja luontomme ja laadukkaat tuotteemme tunnetaan. Erityisesti minua ilahduttaa, että tutkimustulosten mukaan pietarilaiset nuoret näyttävät arvostavan Suomen yhteiskunnan korkeaa elintasoa, tasa-arvoa, demokraattisuutta ja avoimuutta. Suomi näyttäytyy nuorille myös houkuttelevana maana tulla opiskelemaan”, sanoo Suomen Pietarin pääkonsuli Anne Lammila

Liite: Yhteenveto keskeisistä tuloksista (pdf)

Lisätietoja:
Jussi Palmén
Lehdistövirkamies
Suomen Pietarin pääkonsulaatti
[email protected]
p. +7 931 350 5805