Moskovassa korotettu valmiustila koronavirusepidemian ehkäisemiseksi

Moskovaan matkustavia Suomen kansalaisia kehotetaan huomioimaan 5.3.2020 julkaistu Moskovan pormestarin määräys korotetusta valmiustilasta.

Kaikilla, jotka matkustavat Moskovaan sellaisilta alueilta, joilla on todettu koronavirustartuntoja, on velvollisuus ilmoittaa paikallisviranomaisille saapumisestaan maahan ja soittaa lääkäri kotiin, jos oireita ilmenee. Venäjän viranomaisten määrittämiltä alueilta, joilla on esiintynyt koronavirusta (mm. Kiina, Etelä-Korea, Saksa, Espanja, Italia ja Ranska) Moskovaan saapuvat voidaan asettaa kahden viikon kotikaranteeniin.

Määräys (venäjäksi): https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Moskovan pormestarin määräys

5.3.2020, 12-UM

Valmiustilan korottaminen

Uuden koronavirusinfektion (2019-nCoV) leviämisuhan takia otetaan Moskovan kaupungissa käyttöön korotettu valmiustila 21.12.1994 päivätyn federaation lain nro 68-F3 artiklan 4.1, kohdan 6 alakohdan b mukaisesti (Väestön ja alueiden suojelu luonnonilmiöiden ja onnettomuuksien aiheuttamien erityistilanteiden varalta).

 1. Moskovan kaupungin alueella otetaan käyttöön korotettu valmiustila.
   
 2. Kaikki kansalaiset, jotka ovat käyneet niillä alueilla, joilla on todettu koronavirusinfektiotapauksia (2019-nCoV), ovat velvollisia toimimaan seuraavasti:
   
  1. Heidän on ilmoitettava Moskovan kaupungin palvelunumeroon +7 495 870 45 09, milloin ovat palanneet Venäjän federaatioon, missä ja milloin ovat käyneet mainituilla alueilla sekä yhteystietonsa.
  2. Heidän on kutsuttava ensiapu kotiin välittömästi ensimmäisten hengitystieoireiden ilmaannuttua sen sijaan, että hakeutuisivat terveydenhoidon toimipisteisiin.
  3. Heidän on noudatettava epidemiologilääkäreiden määräyksiä kotioloissa järjestettävästä karanteenista.
    
 3. Kansalaiset, jotka ovat saapuneet Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Italian tasavallasta, Iranin islamilaisesta tasavallasta, Ranskan tasavallasta, Saksan liittotasavallasta, Espanjan kuningaskunnasta tai muista Federaation kuluttajansuojalaitoksen Moskovan alueen hallinnon vahvistaman luettelon mukaisista valtioista, joissa uusi koronavirusinfektio (2019-nCOv) leviää, ovat tämän määräyksen kohdassa 2 mainittujen toimenpiteiden lisäksi velvoitettuja pysymään omaehtoisessa kotikaranteenissa 14 päivän ajan siitä päivästä lukien, jolloin he ovat palanneet Venäjän federaatioon (töihin tai opiskelupaikkaan ei saa mennä ja julkisilla paikoilla käynti on rajoitettava minimiin).
   
 4. Kaikki Moskovan kaupungin alueella toimivat työnantajat ovat velvollisia:
   
  1. Mittaamaan työntekijöiden kehon lämpötilan työpaikoilla ja lähettämään työpaikalta pois työntekijät, joiden kehon lämpötila on kohonnut.
  2. Auttamaan työntekijöitä omaehtoisen kotikaranteenin noudattamisessa.
  3. Toimittamaan heti Federaation kuluttajansuojalaitoksen Moskovan alueen hallinnon pyynnön saatuaan tiedot kaikista koronavirusinfektioon (2019-nCOv) sairastuneen työtehtävien yhteydessä syntyneistä kontakteista sekä desinfioimaan tilat, joissa sairastunut on oleskellut.
    
 5. Moskovan kaupungin terveydenhuolto-osasto vastaa seuraavista:
   
  1. Tämän määräyksen kohdissa 2 ja 3 mainittujen henkilöiden on voitava saada todistus työkyvyttömyydestä käymättä terveydenhoitoalan toimipisteessä.
  2. Organisoitava terveydenhoidon toimipisteiden toiminta siten, että niiden ensisijainen tehtävä on tarjota lääketieteellistä apua kotiin niille hengitystieoireisille kuumepotilaille, jotka ovat käyneet alueilla, joilla on rekisteröity uusia koronavirusinfektioita (2019-nCoV), sekä yli 60-vuotiaille potilaille. Sitä varten on liikkuville avohoitopalveluille taattava vahvistukseksi ennaltaehkäisevän hoidon ja kaupungin tuberkuloosipalvelun työntekijöitä ja apulaislääkäreitä.
  3. Sairaaloilla, jotka tarjoavat ensiapua ja avohoitoa, on oltava valmius vastaanottaa ja hoitaa hengitystieoireista kärsiviä potilaita sekä ottaa näytteitä uuden koronavirusinfektion (2019-nCoV) testausta varten.
    
 6. Kliinisen infektiosairaala 1:n käynnissä olevaan saneeraukseen liittyen on Moskovan kaupunginhallituksessa kaupunkirakentamispolitiikasta ja rakentamistoimesta vastaavan Moskovan 1. apulaispormestarin A.J. Botškarjovin ryhdyttävä valmistelemaan infektio-osaston perustamista nopeasti koottavia rakenteita käyttäen.
   
 7. Moskovan kaupunginhallituksen poikkeustilanteisiin varautumisesta ja niiden hoitamisesta sekä paloturvallisuudesta vastaavan komission on minun johdollani koordinoitava Moskovan kaupungin valtion toimielinten, paikallisen itsehallinnon ja organisaatioiden toimintaa.
   
 8. Moskovan kaupunginhallituksen sosiaalisesta kehityksestä vastaavan Moskovan apulaispormestarin ja koronaviruksen 2019-nCoV leviämiseen Moskovan kaupungissa liittyvistä varotoimenpiteistä vastaavan esikunnan (jäljempänä Esikunnan) puheenjohtajan A.V. Rakovan tulee:
   
  1. Järjestää Esikunnan ympärivuorokautinen toiminta kunnes toisin ilmoitetaan.
  2. Antaa Moskovan pormestarille päivittäinen tilanneraportti uuden koronaviruksen (2019-nCoV) leviämisestä Moskovan kaupungissa, sairastuneiden määrästä sekä uusista tartuntatapauksista.
    
 9. Valvon tämän määräyksen toimeenpanoa henkilökohtaisesti.
  Moskovan pormestari S.S. Sobjanin 

Epidemiatilannetta seuraa ja siitä tiedottaa Venäjällä Rospotrebnadzor (venäjäksi): https://rospotrebnadzor.ru/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suosittelemme noudattamaan paikallisviranomaisten ohjeita. Jos teillä on kysymyksiä koronaviruksesta Venäjällä, voitte olla yhteydessä myös Rospotrebnadzorin puhelinneuvontaan (englanniksi ja venäjäksi): +7 800 555 49 43

Koronaviruksen (COVID-19) leviämisestä ja mahdollisista varotoimista saa tietoa myös mm. seuraavista lähteistä:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maailman terveysjärjestö WHO (englanniksi)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Suurlähetystö seuraa tilannetta. Kehotamme kaikkia matkailijoita tekemään matkustusilmoituksen: https://matkustusilmoitus.fi(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Seuraa myös ulkoministeriön ohjeita matkailijoille Facebookissa:
https://www.facebook.com/Nettikonsuli/(Linkki toiselle web-sivustolle.)