Svenska dagen firas i Finland 6.11.

Svenska dagen firas i Finland 6.11.

Finland är ett konstitutionellt tvåspråkigt land. Båda finska och svenska är nationalspråk i Finland. Samhällsservice, utbildning och informationsförmedling skall vara tillgängliga på båda språken.

Finlandssvenskarnas egen dag är svenska dagen som firas varje år den 6 november. Finlandssvenskarna ser dagen som en symbol för vår rätt att tala svenska i Finland. Samtidigt är svenska dagen också en nationell festdag. Det tvåspråkiga och gemensamma fosterlandet Finland hyllas.

Bild:  Raimo Rosholm / Vastavalo/Visit Finland


Suomi – Finland, två språk, ett land.

Konsul Mia Markusas


För mig är svenskan det ena av mitt hjärtats språk. Svenskan – som finskan – binder mig till mina allra närmaste och käraste. I arbetslivet har jag haft nytta av svenskan i det nära nordiska samarbetet som vi har på alla områden.

Ambassadråd Ann-Mari Fröberg


Svenska språket är en helt central del av vad vi är, historiskt och kulturellt

Norden har genom åren alltid varit Finlands viktigaste gemenskap, i krig och fred.  I dagens geopolitiska och ekonomiska situation ser vi att det nordiska samarbetet igen står i centrum. Vi vill bevara det vi är och vill vara.  Säkerhets- och försvarspolitik. Ekonomi och välfärd.  Gemensamma värderingar och, gemensam syn  på internationella frågor. Gemensamma ekonomiska intressen. Gemensamma utmaningar och möjligheter.

Språket är inget hinder, men genom gemensam språkförståelse kommer vi varandra närmare. Nya möjligheter skapas ofta utanför de formella ramarna. Det är de personliga relationerna som driver de gemensamma intressena och det konkreta nordiska samarbetet framåt, detta gäller i högsta grad också det finsk-norska partnerskapet.

Redan genom elementära skandinaviska språkkunskaper kommer vi varandra närmare. Genom kunskaper i svenska språket öppnar sig hela den nordiska arbetsmarknaden för alla finländare, och skapar en kulturell och språklig ingång för alla nordbor till Finland.

För de finländska företagen är Norden oftast första steget till en framgångsrik internationalisering. Norden behöver Finland, Finland behöver Norden.

Språkgemenskapen är ett viktigt kitt, på alla nivåer, folkligt, ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Svenska språket är inte avgörande, men det är ett historiskt och kulturellt ankare, en portöppnare, som i vårt skolsystem serveras helt gratis. En möjlighet! När allt kommer omkring, är svenska språket i Finland en helt central del av vad vi är, historiskt och kulturellt. Utan historia, ingen framtid.

Ambassadör Mikael Antell

 

Glad svenska dagen!