Norjan mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Norjalla ja Suomella on samat haasteet – vihreän muutoksen läpivieminen ja väestön vanheneminen. Haasteet tarjoavat kuitenkin suuria mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kysyntää on erityisesti ilmasto- ja ympäristöystävälliselle teknologialle, biopolttoaineille, kiertotalousosaamiselle, uusiutuvalle energialle, vihreälle merenkululle ja terveydenhuollon ratkaisuille. Norjan uusi hallitus aikoo toteuttaa entistä aktiivisempaa elinkeinopolitiikkaa, ja kestäviä ratkaisuja tuetaan voimakkaasti. Norja panostaa erityisesti merituulivoimaan, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS), akkuarvoketjun yhteispohjoismaiseen kehittämiseen sekä vetyyn. Tästä tuoreimpana esimerkkinä hallituksen joulukuussa julkaisema yli miljardin kruunun (n. 100 milj. €) tuki kolmelle vetyhankkeelle. Myös vihreään merenkulkuun suunnitellaan mittavaa tukipakettia.

Norjan talous on ainutlaatuisessa asemassa. Korkea kaasun hinta on taannut valtiolle ennätyskorkeat vientitulot vuonna 2021 ja yli 1200 miljardin euron arvoinen öljyrahasto antaa mahdollisuuden elvyttää koronapandemian kurittamaa taloutta. Öljyllä ja kaasulla rikastunut Norja toimii vihreän teknologian testilaboratoriona, jolla on varaa panostaa uusien ilmasto- ja ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseen.

Norjan päästötavoitteet ovat linjassa EU:n kanssa, ja tavoitteena on siis leikata päästöjä 50-55 % vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä käyttöönotetuilla tai edes suunnitteilla olevilla toimenpiteillä ei kuitenkaan päästä lähellekään tavoitetta. Tarvetta uusille ympäristöratkaisuille siis on, mikä avaa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Uusi hallitus panostaa talouden monipuolistamiseen ja vientiin. Tavoitteena on kasvattaa muuta kuin öljyn ja kaasun vientiä 50 % vuoteen 2030 mennessä. Suomen vienninedistäminen sekä sopeutuminen uuteen, hiilineutraaliin tulevaisuuteen kiinnostaa norjalaisia. Esimerkiksi metsäteollisuuden muutos paperintuottajasta tekstiilikuitujen ja pakkausmateriaalien valmistajaksi on norjalaisia kiinnostava esimerkki.

Akkuarvoketjun yhteistyö on edistynyt huimaa vauhtia vuonna 2021. Norjalainen Freyr teki aiesopimuksen Vaasan kaupungin ja Suomen Malminjalostuksen kanssa akkukennotehtaan rakentamisesta Vaasaan. ”Nordic Battery Belt” on toteutumassa ja sen tuomat mahdollisuudet sekä uusien työpaikkojen että teknologiakehityksen muodossa ovat suuret. Suomen valttikortit ovat uusiutuvan energian ja mineraalien saatavuus, korkean tason teknologiaosaaminen ja kokonaisvaltaisten ratkaisuiden tarjoaminen Pohjoismaisen akkuteollisuuden edistämiseksi.

Terveydenhuollon saralla keskitymme erityisesti digitaalisen terveydenhuollon ja digitaalisen sairaalarakentamisen ratkaisuiden edistämiseen.

 

teksti: Mikael Antell, Suomen Norjan-suurlähettiläs