Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Olemme koonneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä matkustamisesta ja koronaviruksesta sekä vastaukset niihin.

Usein kysytyt kysymykset, päivitetty 10.7.2020 

Vältä edelleen tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksena ne Euroopan maat, joiden osalta hallitus on päättänyt luopua rajavalvonnasta.  

 

Voinko matkustaa kesälomalla ulkomaille?

Koronavirus on edelleen suuri maailmanlaajuinen riski. Pandemian takia tilanne voi edelleen muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti.
Eri maissa toteutettavat rajoittamistoimet voivat yllättää myös matkailijan: paikalliset karanteenimääräykset, liikkumisen rajoitukset, liikenteen vaikeutuminen, maasta poistumisen rajoittaminen, terveydenhoidon saatavuuden heikkeneminen, palveluiden sulkemiset, ml. ruoan saatavuus, koskevat kaikkia.

Useilla mailla on edelleen käytössä karanteenimääräyksiä, joita on noudatettava. Karanteeneja voidaan ulkomailla määrätä eri perustein ja alemmalla kynnyksellä kuin Suomessa.

Matkustamisen kannalta riskitekijä on myös se, että varatut lennot tai muut yhteydet voivat peruuntua äkillisesti, ja meno- tai paluumatka estyy. Matkustaminen itsessään kohottaa tartuntariskiä.

Ulkoministeriön kyky auttaa pulaan joutunutta on pandemiatilanteessa rajallinen. Myöskään matkavakuutus ei pandemiatilanteessa välttämättä auta.
Ulkoministeriön pandemiatilanteen vuoksi antama yleinen matkustussuositus on edelleen vältä tarpeetonta matkustamista, poikkeuksena maat joiden osalta on luovuttu sisärajavalvonnasta ja karanteenissuosituksesta. Näitä maita ovat Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua ja 13.7. lukien myös Alankomaat, Andorra, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liechtenstein, Malta, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Vatikaani

Lisäksi Suomi sallii 13.7. alkaen työmatkaliikenteen ja muun välttämättömän liikenteen seuraavista EU:n ulkopuolista maista: Algeriasta, Australiasta, Georgiasta, Japanista, Uudesta-Seelannista, Ruandasta, Etelä-Koreasta, Thaimaasta, Tunisiasta, Uruguaysta ja Kiinasta.  Näiden maiden osalta ulkoministeriön yleinen matkustussuositus on edelleen vältä tarpeetonta matkustamista.

Tarpeettomalla matkustamisella tarkoitetaan esimerkiksi vapaa-ajan matkoja. Lisäksi maakohtaisissa matkustustiedotteissa matkustussuositukset voivat olla tätäkin voimakkaampia esimerkiksi sodan takia.

Jos päätät matkustaa, tee aina matkustusilmoitus. Tällöin ulkoministeriö on tietoinen oleskelustasi kohdemaassa ja voi hätä- tai kriisitilanteessa olla tarvittaessa sinuun yhteydessä.

Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista ja 13.7. alkaen Alankomaista, Andorrasta, Belgiasta, Irlannista, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Kyprokselta, Liechtensteinista, Maltalta, Saksasta, San Marinosta, Slovakiasta, Sloveniasta, Sveitsistä, Unkarista ja Vatikaanista. Lisätietoa THL:n sivuilta.

Mitä hallituksen päätös tarkoittaa, voinko lähteä nyt lomamatkalle esimerkiksi Saksaan?

Hallitus on päättänyt, että sisärajavalvonnasta luovutaan 13.7. alkaen sellaisten maiden osalta, joissa COVID19-tapausten ilmaantuvuus on riittävän alhaisella tasolla. Näitä maita ovat: Alankomaat, Andorra, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liechtenstein, Malta, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Vatikaani. Jo aiemmin kesäkuussa (15.6.) sisärajavalvonnasta luovuttiin Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan osalta. 

Edellä mainituista maista sallitaan siis matkustaminen Suomeen ilman erityistä syytä. Vastaavasti matkailijan kannalta hallituksen päätös tarkoittaa sitä, että em. maihin voi matkustaa ilman suositusta omaehtoisesta karanteenista Suomeen palaamisen jälkeen.

On hyvä kuitenkin huomata, että hallituksen päätös koskee vain Suomen rajavalvontaa, eikä se ota kantaa siihen, millaisia maahantulorajoituksia muissa valtiossa esim. vapaa-ajanmatkailun osalta on voimassa. Ulkoministeriö ei myöskään päätä tästä asiasta, vaan kukin valtion päättää itse siitä, keitä henkilöitä ja millä ehdoilla maahan saa saapua. Matkaa suunnittelevan on aina ennen matkaa selvitettävä kohdevaltion viranomaisilta, salliiko ko. valtio matkailijoiden saapumisen maahan. 

Matkapäätöksen tekee aina matkailija itse. Jos päätät matkustaa, tee aina matkustusilmoitus. Tällöin ulkoministeriö on tietoinen oleskelustasi kohdemaassa ja voi hätä- tai kriisitilanteessa olla tarvittaessa sinuun yhteydessä.

Koronavirus ja sen leviäminen muodostavat edelleen suuren maailmanlaajuisen riskin ja tilanne voi edelleen muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Ulkoministeriö suosittelee aina yksityisen matkavakuutuksen ottamista. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava.

Joudun matkustamaan ulkomaille, mitä minun tulee huomioida?

Jos oma matka on tarpeellinen, on silti muistettava, että eri maissa toteutettavat rajoittamistoimet voivat muuttua nopeasti. Jos matkustat,  ota huomioon vähintään seuraavat asiat:

Matkustusilmoitus

Matkustusilmoitus on syytä tehdä aina, koska tällä tavoin UM tulee tietoiseksi sijainnistasi ja voi olla yhteydessä sinuun. Voit tehdä sen myös ulkomailla ollessasi.

Matkavakuutus

Ulkoministeriö suosittelee aina yksityisen matkavakuutuksen ottamista. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava.

Maahantulosäännökset

On hyvä huomata, että useat maat rajoittavat edelleen maahan saapuvaa matkustajaliikennettä ja voimassa voi olla myös esimerkiksi poikkeuksellisia viisumisäännöksiä. Varmista ajantasaiset maahantulosäännökset kohdemaan viranomaisilta.

Eri maiden osalta tietoa rajoituksista löytyy esimerkiksi oheisilta Euroopan komission sivustoilta:

Reopen Europe (suomeksi)
Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 

sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta

Maakohtaiset rajoitukset

Useilla mailla on edelleen käytössä karanteenimääräyksiä, joita on noudatettava. Karanteeneja voidaan ulkomailla määrätä eri perustein ja alemmalla kynnyksellä kuin Suomessa. Ulkona liikkumista koskien voi olla rajoituksia ja hengityssuojainten käyttö pakollista. Myös lentoyhtiöillä ja lentokentillä saattaa olla vaatimuksia suojainten käytöstä. Lentokentälle tai lennolle pääsyn edellytyksenä voi olla myös kuumeen mittaus.

Maan sisällä voi olla rajoituksia lentoliikenteessä ja muussa julkisessa liikenteessä. Lentokenttätoiminnassa sekä kauttakulkuliikenteessä voi olla erilaisia ehtoja ja asiakirjavaatimuksia.

Useiden palveluiden saaminen voi olla myös rajoitettua. Ravintolat, hotellit, museot, nähtävyydet ja muut suurelle yleisölle tarkoitetut paikat kuten puistot voivat olla suljettuina.

Rajoitusten rikkomisesta saattaa seurata huomattavia sanktioita.

Tietoa eri EU-maiden tämän hetkisestä terveys- ja turvallisuustilanteesta, palveluista sekä matkustamisesta löytyy Reopen Europe sivustolta.

Terveydenhuolto ja terveyteen liittyvät määräykset

Sairaustapauksessa hoitoon pääsy ulkomailla voi paikallisen terveydenhuollon kapasiteetin kuormittumisen vuoksi olla vaikeaa.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Osassa maita suojamaskeja on pakollista käyttää ja kuumemittaukset ovat pakollisia. Myös karanteenisäännöt voivat poiketa merkittävästi Suomen karanteeniohjeistuksesta.

Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista ja 13.7. alkaen Alankomaista, Andorrasta, Belgiasta, Irlannista, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Kyprokselta, Liechtensteinista, Maltalta, Saksasta, San Marinosta, Slovakiasta, Sloveniasta, Sveitsistä, Unkarista ja Vatikaanista.  Lisätietoa THL:n sivuilta.

Minun on välttämättömästä syystä matkustettava ulkomaille, mutta kohdevaltio ei salli minun saapua sinne. Voiko ulkoministeriö tai edustusto kirjoittaa minulle luvan maahan saapumiseen?

Kunkin valtion viranomaiset määräävät itse siitä, keitä henkilöitä maahan saa saapua, ja matkailijan on noudatettava näitä määräyksiä. Ulkoministeriö tai Suomen edustustot eivät voi päättää maahan saapumisesta, eikä lupakirjeitä ole mahdollista kirjoittaa.

Ajantasaiset maahantulosäädökset tulee tarkistaa aina kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Eri maiden osalta tietoa rajoituksista löytyy esimerkiksi oheisilta Euroopan komission sivustoilta:

Reopen Europe (suomeksi)
Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 

sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta

Olen matkustamassa maahan, johon tarvitsen viisumin, voiko ulkoministeriö auttaa minua viisumin saamiseksi?

Kukin valtio päättää itse siitä keitä henkilöitä sen alueelle ja millä ehdoilla voi tulla. Ulkoministeriöllä ei ole asiassa toimivaltaa, eikä oikeutta puuttua asiaan, vaan henkilön tulee itse kääntyä ko. valtion viranomaisten, esim. heidän suurlähetystönsä puoleen. 

On hyvä huomata, että koronaepidemiasta johtuen eri mailla voi olla voimassa erilaisia maahantulorajoituksia tai poikkeavia viisumisäännöksiä. Ajantasaiset maahantulosäädökset tulee tarkistaa aina ennen matkaa kohdevaltion viranomaisilta ja matkailijan tulee noudattaa niitä.

Olen Suomen kansalainen ja matkustamassa ulkomaalaisen perheenjäseneni kanssa kesänviettoon Suomeen, voimmeko saapua Suomeen?

Ulkoministeriö ei päätä tästä, vaan Suomeen saapumiseen liittyvissä kysymyksissä on käännyttävä Suomen rajaviranomaisten puoleen.

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen

Ohjeistus rajaliikenteeseen liittyen 15.6.2020 alkaen

Omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista ja 13.7. alkaen Alankomaista, Andorrasta, Belgiasta, Irlannista, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Kyprokselta, Liechtensteinista, Maltalta, Saksasta, San Marinosta, Slovakiasta, Sloveniasta, Sveitsistä, Unkarista ja Vatikaanista. Lisätietoa THL:n sivuilta.

Olen palaamassa Suomeen ulkomailta, voinko saada ulkoministeriöltä lupakirjeen matkustamista varten, kun joudun matkustamaan toisen maan kautta?

Kukin valtio päättää itse millä edellytyksillä esimerkiksi transit-liikenne sen alueen kautta on sallittua, eikä ulkoministeriö voi antaa tähän toisen valtion kautta tapahtuvaan kulkuun lupaa. 

Eri maiden osalta tietoa löytyy esimerkiksi kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta, mutta matkailijan on syytä aina ennen matkaa varmistaa kauttakulkua koskevat säännökset myös ko. valtion viranomaisilta.

Millä edellytyksillä ulkomaalainen voi saapua Suomeen, voiko ulkoministeriö myöntää luvan maahan saapumiseen?

Ulkoministeriö ei ole Suomen rajaliikennettä koskevissa kysymyksissä toimivaltainen, eikä ulkoministeriö voi myöntää matkustuslupia Suomeen. Rajaliikennettä koskevat kysymykset kuuluvat Rajavartiolaitokselle ja Rajavartiolaitos päättää voimassa olevan lainsäädännön ja valtioneuvoston päätösten mukaisesti siitä, keitä henkilöitä Suomeen voi saapua.

Lisätietoa Rajavartiolaitoksen ohjeistuksista ja rajaliikenteestä löytyy oheiselta sivustolta. 

On hyvä huomata, että.edellä mainitulla sivustolla todetaan, että myöskään Rajavartiolaitos ei myönnä ennakkolupaa maahantuloa varten, vaan maahantulon sallimisesta päätetään aina rajatarkastuksen yhteydessä.

Olen tehnyt matkustusilmoituksen ja palannut nyt Suomeen, pitääkö minun ilmoittaa asiasta ulkoministeriölle?

Jos matkustusilmoituksessasi on ollut päättymispäivä, ja olet palannut suunnitellusti Suomeen, poistuu matkaasi koskeva ilmoitus automaattisesti eikä tarvetta erilliseen poistamiseen ole.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai palaat aiemmin, on ilmoitus syytä poistaa. Näin saamme tietää, että et ole enää ulkomailla, emmekä lähetä jatkossa sinulle enää kyselyitä ja tiedotteita.

Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö [email protected]  Pyydämme huomioimaan, että ilmoituksen muuttamista ja poistamista koskevien pyyntöjen käsittely voi olla ajoittain ruuhkautunut.

En pääse palaamaan suunnitellusti kotiin, miten saan muutettua matkustusilmoitukseni?

Jos olet tehnyt matkustusilmoituksen ja oleskelusi ulkomailla pitkittyy, on matkustusilmoituksen päättymispäivää syytä muuttaa. Näin saamme tiedon siitä, että olet edelleen ulkomailla ja voimme lähettää sinulle sekä tiedotteita että kyselyitä.

Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muuttaa ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, tee uusi matkustusilmoitus. Tarvittaessa voit lähettää viestin osoitteeseen [email protected]  Pyydämme huomioimaan, että ilmoituksen muuttamista ja poistamista koskevien pyyntöjen käsittely voi olla ajoittain ruuhkautunut.

Voiko Suomen valtio lennättää ulkomailta kotiin?

Ulkoministeriö ei järjestä kotiutuslentoja, vaan matkailijan tulee ensi sijassa itse selvittää paluumahdollisuuksiaan olemassa olevia kaupallisia reittejä käyttäen. Myös Suomen edustustot pyrkivät tiedottamaan olemassa olevista liikenneyhteyksistä sosiaalisen median kanavillaan, Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole tehnyt matkustusilmoitusta, tee se nyt. Matkustusilmoituspalvelun kautta UM saa yhteyden matkailijoihin, ja palvelun kautta voimme lähettää matkailijoille myös tietoa esimerkiksi mahdollisista lennoista.

Voiko UM kieltää minua matkustamasta?

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Ulkoministeriön toimivaltaan ei kuulu rajoittaa suomalaisten liikkumisvapautta, eikä ketään voida sitovasti kieltää matkustamasta ulkomaille tai määrätä palaamaan Suomeen. Matka- tai paluupäätöksen tekee aina matkailija itse.

Suomalaista ei voi estää poistumasta Suomesta, mutta on hyvä huomata, että koronavirus ja sen leviäminen muodostavat edelleen suuren maailmanlaajuisen riskin. Pandemian takia tilanne voi muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Eri maissa toteutettavat rajoittamistoimet voivat yllättää myös matkailijan: paikalliset karanteenimääräykset, liikkumisen rajoitukset, liikenteen vaikeutuminen, maasta poistumisen rajoittaminen, palveluiden sulkemiset, ml. ruoan saatavuus, koskevat kaikkia.

Tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään muualle kuin maihin, joita koskeva sisärajavalvonta ja karanteenisuositus on muuttunut. Näitä maita ovat 15.6 alkaen Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua ja 13.7. alkaen myös Alankomaat, Andorra, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liechtenstein, Malta, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Vatikaani.

Korvaako vakuutus, jos matka jää tekemättä?

Vakuutuskorvausasioissa on käännyttävä oman vakuutusyhtiön puoleen. Vakuutusehdot ovat erilaisia ja tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava.

Vakuutuskorvauksen saaminen peruuntuneesta tai keskeytyneestä matkasta on asiakkaan ja vakuutusyhtiön välinen asia, eikä ulkoministeriö voi ottaa tähän kantaa, eikä antaa asiasta myöskään todistuksia.

Vaikka matkanjärjestäjät ja vakuutusyhtiöt hyödyntävätkin ulkoministeriön matkustustiedotteita omissa peruutusehdoissaan ja korvauskäytännöissään, on tärkeää huomata, että matkustustiedotteita ei julkaista näitä tarkoituksia varten.

Perustietoa matkavakuutuksista löytyy vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sivuilta.

Voivatko Suomen viranomaiset auttaa, jos suomalainen matkailija määrätään maailmalla karanteeniin?

Kunkin maan viranomaiset noudattavat omaa lainsäädäntöään ja esimerkiksi karanteenisäännökset tai kynnys karanteeniin asettamiseksi voivat olla erilaisia eri maissa. Matkailijan on aina noudatettava kohdemaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä, ja mahdollinen karanteeni on suoritettava ko. maassa.

Hätätilanteessa matkailija voi olla yhteydessä Suomen suurlähetystöön tai ulkoministeriön päivystyskeskukseen, mutta on hyvä kuitenkin huomata, että ulkoministeriö tai Suomen edustustot eivät voi vaikuttaa toisen valtion viranomaisen päätöksiin. Ulkoministeriön ja edustustojen kyky auttaa pulaan joutunutta on pandemiatilanteessa rajallinen.