Finland i Natos krishanteringsoperationer

Fem beväpnade soldater rycker fram på en byväg
Finland deltar i Natoledda operationen Resolute Support i Afganistan. Foto: Armén

Finland deltar i Natoledda krishanteringsoperationer för att främja stabilitet och säkerhet. Deltagandet i militär krishantering är en viktig del av det internationella ansvaret. Genom sin medverkan stärker Finland också sitt eget försvars prestationsförmåga och sin nationella försvarsförmåga.

Finland deltar i två Natoledda krishanteringsoperationer.

Operationen Resolute Support i Afghanistan

Den Natoledda operationen Resolute Support grundades som efterföljare till ISAF-operationen (International Security Assistance Force) och inledde sin verksamhet 1.1.2015. Resolute Support har som uppgift att ge Afghanistans säkerhetsstyrkor (Afghan National Security Forces, ANSF) utbildning, rådgivning och stöd. Operationen har inga stridsuppdrag men bibehåller möjligheten till självförsvar

Finland deltar i Resolute Support med ca 60 personer, främst utbildare. Finländarna är huvudsakligen posterade i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan. Operationens totala styrka är kring 17 000 soldater, och dess längd beror på hur de afghanska styrkornas beredskap utvecklas. Ansvaret för landets säkerhet ligger nu hos Afghanistan.

Det Natoledda stödet till Afghanistan omfattar också ett finansieringsstöd till landets armé, i vilket Finland deltar i enlighet med de åtaganden som gjordes vid Nato-toppmötet i Chicago 2012. Det Natoledda stödet styrs genom Natos fond Afghan National Army Trust Fund. Det internationella samfundet stöder dessutom säkerhetssektorn i Afghanistan i form av finansieringsstöd till polismakten, vilket kanaliseras genom en FN-fond. Finland bidrar med sammanlagt 6 miljoner euro till de här fonderna fram till 2017. Det internationella samfundets utfästelser om stöd upprepades vid Nato-toppmötet i Warszawa 8–9.7.2016 och donatorernas ministerkonferens i Bryssel i november.

Finlands medverkan i operationen Resolute Support samt i det finansiella stödet till säkerhetssektorn är led i Finlands mera omfattande stöd till Afghanistan, som bl.a. omfattar deltagande i EU:s civilkrishanteringsoperation samt bistånd och humanitär hjälp.

KFOR-operationen i Kosovo

KFOR-operationen (Kosovo Force) inrättades med mandat av FN:s säkerhetsråd 1999 (resolution 1244). KFOR-trupperna deltar i upprätthållandet av trygga levnadsförhållanden i Kosovo. KFOR stöder utvecklingen av ett stabilt, demokratiskt och multinationellt Kosovo. Nato stöder också utvecklingen av Kosovos säkerhetsstyrka (Kosovo Security Force, KSF).

Finlands krishanteringstrupp i KFOR består av cirka 20 man.