Möten vid Nato-högkvarteret

Deltagare i möten som ordnas vid Natos högkvarter måste alltid anmäla sitt deltagande både direkt till mötets anordnare och till Finlands ständiga representation vid Nato för att få en passersedel.

För att få en passersedel ska mötesdeltagaren förutom pass ha ett giltigt personsäkerhetsintyg (Certificate of Security Clearance) för att kunna anhålla om mötespassersedel. Militärpersoner bör anhålla om säkerhetsintyg hos Huvudstabens säkerhetsavdelning och civilpersoner hos Utrikesministeriets säkerhetsenhet.

Då passet upphör att gälla eller arbertsgivaren ändras ska man alltid ansöka om ett nytt säkerhetsintyg.

Mötepassersedlar till Nato-högkvarteret:

Riikka Wento
tel: +32 2 706 2118
e-post: [email protected]

Salla Manninen
tel: +32 475 75 29 41
e-post: [email protected]