Möten vid Nato-högkvarteret

De som deltar i möten vid Nato-högkvarteret ska kontakta den passersedelansvariga personen i god tid och ange vem som deltar, i vilket möte och vilken dag. Man ska anhålla om passersedel senast en vecka före mötet.

För att få en passersedel ska mötesdeltagaren förutom pass ha ett giltigt personsäkerhetsintyg (Certificate of Security Clearance) för att kunna anhålla om mötespassersedel. Militärpersoner bör anhålla om säkerhetsintyg hos Huvudstabens säkerhetsavdelning och civilpersoner hos Utrikesministeriets säkerhetsenhet.

Då passet upphör att gälla eller arbertsgivaren ändras ska man alltid ansöka om ett nytt säkerhetsintyg.

Mötepassersedlar till Nato-högkvarteret:

Riikka Wento, Finlands delegation vid Nato
tel: +32 2 706 2118
fax:  +32 2 706 2142
e-post: fö[email protected]