Finlands Natopartnerskap

Finland utövar ett omfattande och progressivt partnerskap med Nato.