Suomi Naton kriisinhallintaoperaatioissa

Viisi aseistautunutta sotilasta etenee kylätiellä, taustalla siviiliasuissa olevat miehet katsovat sotilaita.
Suomi osallistuu Naton Resolute Support -operaatioon Afganistanissa. Kuva: Maavoimat

Suomi osallistuu Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on tärkeä osa kansainvälistä vastuunkantoa. Osallistumalla Suomi vahvistaa myös puolustusvoimien suorituskykyä sekä kansallista puolustuskykyä.

Suomi osallistuu kahteen Nato-johtoiseen kriisinhallintaoperaatioon.

Afganistanin Resolute Support -operaatio

Nato-johtoinen Resolute Support -operaatio perustettiin ISAF-operaation (International Security Assistance Force) seuraajaksi ja se aloitti toimintansa 1.1.2015. Resolute Support -operaation tehtävänä on Afganistanin turvallisuusjoukkojen (Afghan National Security Forces, ANSF) koulutus, neuvonta ja tukeminen. Operaatiolla ei ole taistelutehtäviä, mutta mahdollisuus itsepuolustukseen säilyy.

Suomi osallistuu Resolute Support -operaatioon n. 60 henkilöllä, jotka ovat etupäässä kouluttajia. Suomalaiset sijoittuvat pääosin Pohjois-Afganistanin Mazar-e-Sharifiin. Resolute Support -operaation kokonaisvahvuus on noin 17 000 sotilasta.

Nato-johtoinen tuki Afganistanille käsittää myös rahoitustuen Afganistanin armeijalle, johon Suomi osallistuu Naton Chicagon huippukokouksessa vuonna 2012 annettujen sitoumusten mukaisesti. Nato-johtoinen tuki ohjataan Naton Afghan National Army Trust Fund -rahaston kautta.

Suomen osallistuminen Resolute Support -operaatioon sekä turvallisuussektorin rahoitustukeen on osa Suomen laajempaa tukea Afganistanille, joka käsittää osallistumisen EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä kehitys- ja humanitaarista tukea.

Kosovon KFOR-operaatio

KFOR-operaatio (Kosovo Force) perustettiin YK:n turvallisuusneuvoston mandaatilla vuonna 1999 (pl. 1244). KFOR-joukot osallistuvat turvallisen elinympäristön ylläpitämiseen Kosovossa. KFOR tukee vakaan, demokraattisen ja monikansallisen Kosovon kehittymistä. Nato myös tukee Kosovon turvallisuusjoukkojen (Kosovo Security Force, KSF) kehittämistä.

Suomen kriisinhallintajoukon koko KFOR:ssa on n. 20.

Irakin koulutusoperaatio

Varsinainen päätös Irakin koulutusoperaation perustamisesta tehtiin Naton huippukokouksessa Brysselissä heinäkuussa 2018. Koulutusoperaation tavoitteena on tukea Irakin sotilaskoulutusjärjestelmän kehittämistä ja antaa strategisen tason tukea turvallisuussektorin uudistamiseen.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että Suomi osallistuu Naton Irakin koulutusoperaatioon enintään viidellä sotilaalla. Operaatiossa palvelee tällä hetkellä yksi Suomalainen esikuntaupseeri.