Suomi Naton kriisinhallintaoperaatioissa

Suomi osallistuu Naton Resolute Support -operaatioon Afganistanissa. Kuva: Maavoimat

Suomi osallistuu Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on tärkeä osa kansainvälistä vastuunkantoa. Osallistumalla Suomi vahvistaa myös puolustusvoimien suorituskykyä sekä kansallista puolustuskykyä.

Suomi osallistuu kahteen Nato-johtoiseen kriisinhallintaoperaatioon.

Afganistanin Resolute Support -operaatio

Nato-johtoinen Resolute Support -operaatio perustettiin ISAF-operaation (International Security Assistance Force) seuraajaksi ja se aloitti toimintansa 1.1.2015. Resolute Support -operaation tehtävänä on Afganistanin turvallisuusjoukkojen (Afghan National Security Forces, ANSF) koulutus, neuvonta ja tukeminen. Operaatiolla ei ole taistelutehtäviä, mutta mahdollisuus itsepuolustukseen säilyy.

Suomi osallistuu Resolute Support -operaatioon n. 30 henkilöllä, jotka ovat etupäässä kouluttajia. Suomalaiset sijoittuvat pääosin Pohjois-Afganistanin Mazar-e-Sharifiin. Resolute Support -operaation kokonaisvahvuus on noin 16 000 sotilasta.

Nato-johtoinen tuki Afganistanille käsittää myös rahoitustuen Afganistanin armeijalle, johon Suomi osallistuu Naton Chicagon huippukokouksessa vuonna 2012 annettujen sitoumusten mukaisesti. Nato-johtoinen tuki ohjataan Naton Afghan National Army Trust Fund -rahaston kautta.

Suomen osallistuminen Resolute Support -operaatioon sekä turvallisuussektorin rahoitustukeen on osa Suomen laajempaa tukea Afganistanille, joka käsittää osallistumisen EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioon sekä kehitys- ja humanitaarista tukea.

Kosovon KFOR-operaatio

KFOR-operaatio (Kosovo Force) perustettiin YK:n turvallisuusneuvoston mandaatilla vuonna 1999 (pl. 1244). KFOR-joukot osallistuvat turvallisen elinympäristön ylläpitämiseen Kosovossa. KFOR tukee vakaan, demokraattisen ja monikansallisen Kosovon kehittymistä. Nato myös tukee Kosovon turvallisuusjoukkojen (Kosovo Security Force, KSF) kehittämistä.

Suomen kriisinhallintajoukon koko KFOR:ssa on n. 20.