Aktuellt

Utrikesministeriet konkurrensutsätter de utlagda tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar har publicerats i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 2 maj 2024.

Natos biträdande generalsekreterare för offentlig diplomati besökte Finland

Marie-Doha Besancenot, Natos biträdande generalsekreterare med ansvar för offentlig diplomati, besökte Helsingfors den 4–5 februari.

Ständiga representationen på sociala medier