Finlands delegation vid Nato sköter Finlands kontakter med Nato samt deltagandet i Natos partnerskap för fred (PfP).

Delegationen på sociala medier