Markkinamahdollisuudet Namibiassa

Namibiassa on kysyntää suomalaisosaamiselle

Team Finland toiminnan painopistealueina ovat edelleen uusiutuva energia, kestävä kaivostoiminta ja opetus, jotka tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle ja teknologialle. Namibian vahvuuksia ovat nuori väestö, rauha ja vakaus, rikkaat luonnonvarat, toimiva infrastruktuuri ja toimintaympäristön ennakoitavuus sekä vahva tahto kehittyä ja talouskasvun avulla luoda paremmat elinolosuhteet koko väestölle. Suomen ja Namibian pitkään yhteiseen historiaan perustuva erityissuhde edesauttaa kaikkien suomalaisten toimimista Namibiassa; suomalaisista pidetään ja heihin luotetaan.

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Namibian markkinatilanteesta.

Maa-analyysi: Namibian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

Kokoamme tietoa säännöllisesti raporteiksi:

Edustuston raportit (Country Outlook)