Kahdenväliset suhteet

Suhteet

Suomella ja Namibialla on poikkeuksellisen pitkä, tiivis ja läheinen kumppanuussuhde. Se alkoi jo vuonna 1869, kun ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät saapuivat Namibiaan. Suomi tuki myös monin tavoin Namibian itsenäistymispyrkimyksiä, ja presidentti Martti Ahtisaaren rooli itsenäisyyssuunnitelman toteuttamisessa oli keskeinen. Namibiasta tuli heti itsenäistymisensä jälkeen vuonna 1990 yksi Suomen merkittävimmistä kehitysyhteistyökumppaneista. Perinteisestä lahjamuotoisesta kehitysavusta luovuttiin vuonna 2007. Suomi oli ensimmäisiä maita, jonka kanssa Namibia solmi diplomaattisuhteet vuonna 1990.
Suomea arvostetaan Namibiassa sitoutuneena ja luotettavana kumppanina. Maidemme väliset suhteet ovat kosketuspinnaltaan laajat ja monimuotoiset. Kanssakäyminen on vilkasta eri tasoilla niin kulttuurin, tieteen kuin opetuksenkin saralla.
Lukuisat korkean tason vierailut puolin ja toisin ovat niin ikään merkkinä hyvistä suhteista.

Kaupallis-taloudelliset suhteet

Suomen ja Namibian välinen kauppa on vielä suhteellisen vaatimatonta, ja vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria. Osa Suomen viennistä kulkee Etelä-Afrikassa olevien tytäryhtiöiden kautta eikä näy maidemme välisissä kauppatilastoissa. Vienti Suomesta Namibiaan oli vuositasolla keskimäärin kahdeksan miljoonan euron luokkaa vuosina 2014–2018. Suomesta on viety lähinnä koneita, laitteita ja polttoainetta. Tuonti Namibiasta on pysytellyt alle miljoonan euron tasolla. Suurimpia tuontiluokkia ovat olleet lihatuotteet sekä hedelmät ja pähkinät.
Suomen suurlähetystö Windhoekissa pyrkii aktiivisesti edistämään maidemme välistä kauppaa sekä investointeja osana Team Finland -verkostoa.
Suomen ja Namibian välillä solmittiin investointisuojasopimus, joka astui voimaan toukokuussa 2005.

Historia

Namibia itsenäistyi 21. maaliskuuta 1990. Tasavallan presidentti päätti esittelyssä 9. maaliskuuta 1990 Namibian tunnustamisesta ja aloitti toimenpiteet diplomaattisuhteiden solmimiseksi. Suomi tunnusti Namibian 21. maaliskuuta ja teki samalla esityksen diplomaattisuhteiden solmimiseksi. Namibia vastasi myönteisesti seuraavana päivänä ja diplomaattisuhteet solmittiin 22. maaliskuuta 1990.
Suomen edustustopäälliköt Windhoekissa:
Lauri Kangas
va. asiainhoitaja (suurlähetystön perustaminen)
1990
Kirsti Lintonen suurlähettiläs 1990–1994
Yrjö Karinen suurlähettiläs 1994–1998
Kari Karanko suurlähettiläs 1998–2000
Kirsti Lintonen suurlähettiläs (Windhoek/Pretoria) 2000–2005
Heikki Tuunanen suurlähettiläs (Windhoek/Pretoria) 2005–2010
Tiina Myllyntausta
suurlähettiläs (Windhoek/Pretoria)
2010–2013
Petri Salo
suurlähettiläs (Windhoek/Pretoria)
2013–2014
Sinikka Antila va. asiainhoitaja 2001–2003
Seija Kinni-Huttunen va. asiainhoitaja
2003–2008
Asko Luukkainen
va. asiainhoitaja
2008–2011
Anne Saloranta
va. asiainhoitaja
2011–2014
Anne Saloranta
suurlähettiläs
2014–2017
Pirkko-Liisa Kyöstilä
suurlähettiläs
2017– 2021
Leena Viljanen
suurlähettiläs
2021-