Export och internationalisering: Tjänster och sakkunniga i Mexiko 

Team Finland-nätet hjälper ditt företag att bli framgångsrikt i Mexiko. 

  • Vi erbjuder kunskap om marknaden och möjligheterna i Mexiko. 

  • Vi identifierar lovande affärsmöjligheter på den mexikanska marknaden. 

  • Vi hjälper dig att hitta lämpliga kontakter. 

  • Vi hjälper dig om du stöter på handelshinder. 

Team Finland-kontaktpersoner i Mexiko 

Finlands ambassad, Mexiko

Ari Mäki, ambassadör 
Ordförande för nätverket 

Hanna Öunap, ambassadsekreterare 
Koordinator för nätverket; ansvarig tjänsteman, ekonomi och handel. 
hanna.ounap(at)gov.fi 

Business Finland, Mexiko 

Juan Pablo Romero Rubello, förste rådgivare 
Telekommunikation, cybersäkerhet och försvar. Mexiko och Centralamerika. 
juan.romero(at)businessfinland.fi 

Mikko Salonen, förste rådgivare 
Gruvindustri, logistik och trafik, tillverkningsindustri och hälsa. Mexiko och Karibien. 
mikko.salonen(at)businessfinland.fi 

Patricia Ceja, förste rådgivare 
Energi, bioekonomi, cirkulär ekonomi och utbildning. Mexiko och Centralamerika. 
patricia.ceja(at)businessfinland.fi  

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Team Finland i Mexiko: Målsättningar och tjänster 

Vårt Team Finland-nät omfattar förutom Mexiko även Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Business Finland omfattar dessutom det övriga Karibien. 

Nätverket Team Finland i Mexiko stärker Finlands handelsekonomiska samarbete med Mexiko och länderna i Centralamerika, producerar information om ekonomi och handel, stöder finländska företag som söker sig ut på marknaden samt främjar Finlandsbilden i regionen. 

Till våra tjänster hör att rapportera om marknadsmöjligheter, skapa kontakter och lösa problem. Vi bygger upp och upprätthåller relationer till nyckelpersoner inom bland annat förvaltning (på federal, delstats- och kommunal nivå), den privata sektorn och utbildnings- och forskningsinstitutioner. Vi ordnar också evenemang, möten med nyckelpersoner och delegationsbesök i Mexiko och främjar besök i Finland. 

I Mexiko omfattar Team Finland-nätverket den finländska ambassaden, Business Finland i Mexiko och de finska honorärkonsulerna i Mexiko, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Dessutom samarbetar vi tätt med de finska myndigheter som ingår i Team Finland, den Finsk-Latinamerikanska handelsföreningen, mexikanska ambassaden i Helsingfors och Finlands Madridinstitut.