Team Finland i Méxiko

Team Finland i Mexiko

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder företag internationaliseringstjänster. Nätverket främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden.

Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland (före detta Finpro och Tekes), Finnvera, Tesi (Industriinvestering), de regionala NMT-centralerna, Patent- och registerstyrelsens (PRS), Teknologiska forskningscentralen VTT, Finnfund, Finnpartenrship samt Finlands kultur- och vetenskapsinstitut. . Nätverket Team Finland representeras ute i världen av över 80 lokala team. De sammanför de finländska myndigheter, offentligt finansierade organisationer och andra centrala finländska aktörer som är verksamma i respektive region.

Nätverket Team Finland hjälper finländska företag att internationaliseras, växa och nå framgång ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt finns på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Team Finland i Mexiko

Finlands ambassad i Mexiko
Business Finland i Mexiko(Länk till en annan webbplats.)
Finlands honorärkonsulat i Mexiko
Finlands honorärkonsulat i Belize
Finlands honorärkonsulat i Costa Rica
Finlands honorärkonsulat i El Salvador
Finlands honorärkonsulat i Guatemala
Finlands honorärkonsulat i Honduras
Finlands honorärkonsulat i Nicaragua

Ordförande

Päivi Pohjanheimo, ambassadör
Finlands ambassad, Mexiko


Koordinator


Hanna Öunap, förste ambassadsekreterare
Finlands ambassad, Mexiko
Tel. +52 55 5540 6036
hanna.ounap(at)formin.fi

Business Finland, Mexiko

Juan Pablo Romero Rubello, seniorrådgivare
Business Finland, Mexiko och Centralamerica
Telekommunikation, cybersäkerhet och försvar
Tel. +52 55 5520 3397
juan.romero(at)businessfinland.fi

Mikko Salonen, seniorrådgivare
Business Finland, Mexiko och Karibien
Gruvindustri, logistik och trafik, tillverkningsindustri och hälsa
Tel. +52 55 5520 3397
mikko.salonen(at)businessfinland.fi

Patricia Ceja, rådgivare
Business Finland, Mexiko
Energi, bioekonomi, cirkulär ekonomi och utbildning
Tel. +52 55 5520 3397
patricia.ceja(at)businessfinland.fi

Målen för Team Finland-nätverket i Mexiko

Nätverket Team Finland Mexico stärker Finlands handelsekonomiska samarbete med Mexiko och Centralamerika, producerar information om ekonomi och handel, stöder företagens internationalisering och främjar investeringar i Finland. En viktig del av Team Finland Mexikos arbete är också att stärka den positiva Finlandsbilden.

Team Finland Mexico strävar efter att stärka bilden av Finland som en ledande ekonomi som satsar på klimat, utbildning och innovationer, och ett land där det skapas smarta lösningar för det här århundradets behov. Nätverket syftar till att skapa en gynnsam verksamhetsmiljö för den finländska handelns tillväxt genom främjandet av Finlandsbilden och kommunikation om Finlands kompetenser och styrkor.

Team Finland Mexico kartlägger nya marknader och affärsmöjligheter samt främjar Finlands handelsmål. Nätverket bygger upp och upprätthåller relationer till nyckelpersoner inom förvaltning, utbildnings- och forskningsinstitut och företag i målländerna, ordnar besök såväl i Mexiko och dess delstater som i Finland, öppnar dörrar genom att arrangera evenemang och möten samt bedriver nära samarbete med andra finländska aktörer i regionen.

Nätverket Team Finland Mexico

Utöver Mexiko ansvarar Team Finland Mexico för Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Business Finland ansvarar dessutom för Karibien och Panama.

Till Team Finland Mexico hör Finlands ambassad och Business Finland i Mexiko samt Finlands honorärkonsuler i Mexiko, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Dessutom har nätverket ett nära samarbete med de myndigheter som hör till Team Finland-nätverket i Finland, liksom också med latinamerikanska handelsföreningen, Mexikos ambassad, föreningen Finland-Mexiko och Finlands Madridinstitut.

Läs mer om marknadsmöjligheterna i Mexiko: Team Finland Country Outlook Mexico(Länk till en annan webbplats.). (på finska)

Mera information