Prislista

Serviceavgifter

Euro

Peso
MXN

Pass och identitetskort

 

 

Pass

140,-

3080,-

Snabbpass

160,-

3530,-

Tillfälligt pass

175,-

3860,-

Emergency Travel Document (ETD)

140,-

3080,-

Identitetskort

90,-

1980,-

Visum

   

Schengenvisum

60,-

1320,-

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

35,-

0,-

770,-

0,-

Uppehållstillstånd

   
Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)
Elektronisk ansökan

470,-
420,-

10360,-
9250,-
Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

Elektronisk ansökan

600,-
400,-
13220,-
8810,-
Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)
Elektronisk ansökan

550,-
350,-

12120,-
7710,-
Uppehållstillstånd för studier
Elektronisk ansökan
360,-
300,-
7930,-
6610,-
Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 
Elektronisk ansökan
250,-
220,-
5510,-
4850,-

Medborgskap

   
Medborgarskapsanmälan
Elektronisk ansökan
300,-
150,-
6610,-
3310,-
Medborgarskapsanmälan för minderåriga 
Elektronisk ansökan
100,-
80,-
2200,-
1760,-
Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus 50,- 1100,-
Befrielsenansökan 480,- 10580,-

Notarietjänster och annat

   

Intyg av notarius publicus

30,- 660,-

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40,- 880,-

 

Betalning

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Pohjola Pankki
IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
BIC: OKOYFIHH
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: 30190000/3475/2401019/150320/155551
Visum: 30190000/3475/122499/150320/255552
Uppehållstillstånd: 30190000/3475/2401019/150320/355553
Intyg: 30190000/3475/2401019/150310/555555
Försändelsekostnad: 30090000/3475/2401019/693000/855558


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden.