Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Danske Bank A/S filial i Finland
IBAN: FI5989199710000476
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI3616603000106974
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

 

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: RESI 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: MAIL 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MXN)

Pass

235 4 280 MXN

Snabbpass

255 4 640 MXN

Tillfälligt pass

270 4 910 MXN

Laissez Passer resedokument

235 4 280 MXN

En provisorisk EU-resehandling

255 4 640 MXN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 4 280 MXN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 4 280 MXN

Identitetskort

60 1 090 MXN

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 460 MXN

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 270 MXN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 910 MXN

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 550 MXN