Prislista

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Danske Bank A/S filial i Finland
IBAN: FI5989199710000476
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI3616603000106974
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

 

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: RESI 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: MAIL 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MXN)

Pass

175 3 760 MXN

Snabbpass

195 4 190 MXN

Tillfälligt pass

210 4 510 MXN

Laissez Passer resedokument

175 3 760 MXN

Emergency Travel Document ETD

195 4 190 MXN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 3 760 MXN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 3 760 MXN

Identitetskort

96 2 060 MXN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 1 370 MXN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 640 MXN