1.7.2024

Mexiko: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Brottsligheten är utbredd och ofta våldsam.

Aktuellt

Vulkanen Popocatépetl, som ligger mellan Mexiko City och Puebla, har varit aktiv under den senaste tiden.
Aktuell information finns på Cenapreds webbplats: https://www.gob.mx/cenapred(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).
Följ myndigheternas information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Den politiska situationen i landet är stabil med det förekommer tidvis regionala oroligheter.

På grund av den utbredda organiserade brottsligheten är det allmänna säkerhetsläget i landet dåligt, men det varierar mellan olika regioner och städer. De delstater som anses ha dåligt säkerhetsläge är Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas och Veracruz och av gränsstäderna i norr särskilt Ciudad Juárez och Tijuana. Var särskilt försiktig också i delstaten Estado de México och i gränstrakten mellan Mexiko och Guatemala. Det är bra att vara medveten om säkerhetsrisken trots att hotet inte i främsta hand riktas mot turister. Också annan brottslighet som är typisk för storstäder och turistmål är vanlig.

Resesäkerheten är relativt bra i de största turistorterna, såsom Cancún, Playa del Carmen och Tulum.
Också där har det emellertid rapporterats om skjutningar och andra våldsamheter på grund av uppgörelser inom den organiserade brottsligheten. Våldsamheterna har också inträffat på platser med mycket turister. Följ den lokala myndighetens anvisningar och var uppmärksam.

I Acapulco har det förekommit väpnade sammandrabbningar också i hotellområden och på stränder.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla valuta i små omgångar och bara på platser där du är skyddad från utomståendes blickar. Ta med dig kreditkort bara då du vet att du kommer att behöva det.

Det allmänna nödnumret i Mexiko är 911.

Säkerhetsmyndigheten i Mexiko (Comisión Nacional de Seguridad): http://www.cns.gob.mx(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Säkerhetsmyndigheten i Mexico City (Secretaría de Seguridad Pública): http://www.ssp.df.gob.mx(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Aktuell information om förhållandena i olika delar av landet fås av Mexikos turistministerium: (Secretaria de Turismo): http://www.gob.mx/sectur(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Särskilda säkerhetsrisker

Kidnappningar är vanliga i Mexiko, men det är sällan turister som drabbas. Ett undantag är så kallade expresskidnappningar, vilket innebär att offret tvingas ta ut kontanter från en bankomat innan hen släpps fri. Expresskidnappningen sker oftast när offret tar en taxi på gatan eller besöker en bankomat.

Brottsligheten

Brottsligheten är mycket utbredd i Mexiko och ofta förknippad med våld, så gör inte motstånd om du blir rånad. Var särskilt försiktig när du rör dig i turistcentrum och storstäder. Undvik att röra dig till fots i staden på natten.

Lämna aldrig pass, pengar eller värdeföremål i bilen utan förvara dem på ett säkert ställe under hela resan.

På grund av risken för missbruk ska du inte ge dina personuppgifter om det inte är absolut nödvändigt. Bedrägerier och virtuella kidnappningar är vanliga i Mexiko och kan även drabba turister. Var försiktig om någon tar kontakt med dig och begär dina personuppgifter eller ekonomiskt stöd eller hotar säkerheten för någon du känner. Om du eller dina anhöriga ombeds skicka pengar till Mexiko, kontrollera hos den person som tar emot pengarna att det inte är fråga om bedrägeri. Om du inte kan nås via telefon ska du meddela dina anhöriga och närstående om detta.

Polisen i Mexiko (Policia Federal): http://www.cns.gob.mx(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikregler ignoreras ofta. Fotgängare uppmärksammas inte och trottoarerna och gatorna är inte anpassade för barnvagnar eller rullstolar. Trafikstockningar är vanliga inne i städerna och vid deras infarter.

Bland de taxibilar som plockar upp människor på gatan finns det olagliga taxin och det kan vara farligt att använda dem. Hotellens egna taxibilar, s.k. taxi sitio som man beställer per telefon eller vid en taxistolpe och Ubertaxi är lagliga och i allmänhet trygga.

Metron i Mexico City är relativt trygg dagtid, men se upp för ficktjuvar särskilt under rusningstiden. I huvudstaden är de stora bussarna oftast tryggare än minibussarna (”pesero”), eftersom de kör försiktigare. Se upp för ficktjuvar i huvudstadens kollektivtrafik.

Om du reser längs med landsvägarna ska du iaktta särskild försiktighet och hålla dig till de normala turistrutterna. Utanför städerna lönar det sig av säkerhetsskäl att använda vägar med tullavgift (”cuota”) och förstaklassbussar. På vägarna runt om i landet är det vanligt med rån och olagliga vägspärrar där rånarna stannar bilar och kräver pengar. När du kör bil är det bäst att du inte stannar vid riksvägar ens en kort stund på grund av risken för rån.

Trafikministeriet i Mexiko (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) http://www.gob.mx/sct(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Vägtrafikverket i Mexiko (Caminos y Puentes Federales): http://www.capufe.gob.mx(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Naturförhållanden

Mexiko ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

Läs hotellets instruktioner om vad du ska göra i fall av jordbävning och kontrollera var nödutgångarna ligger. Aktuell information om jordbävningar finns på Servicio Sismologico Nacionals webbplats http://www.ssn.unam.mx(Länk till en annan webbplats.) (på spanska). Samma institut publicerar även information i så gott som realtid på Twitter https://twitter.com/SismologicoMX.

Orkansäsongen pågår från juni till slutet av november. Orkaner och störtregn kan orsaka undantagstillstånd i flera delar av landet, särskilt längs kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Håll dig uppdaterad om orkanernas utveckling på National Hurricane Centers webbplats http://www.nhc.noaa.gov/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska) eller på webbplatsen för Mexikos meteorologiska instituthttp://smn.cna.gob.mx/ (på spanska).

Det finns också några aktiva vulkaner i landet. Aktuell information om vulkaner finns på Cenapreds (Consejo Nacional de Prevención de Desastres) webbplats http://www.cenapred.unam.mx/es/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska).

Det finns en risk för tsunami längs kusten. Havsströmmarna är kraftiga vid Stilla havets kust.

Mexikos befolkningsskyddsmyndighet (Protección Civil) informerar om olika hot mot befolkningen på spanska på webbplatsen http://www.proteccioncivil.gob.mx/.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Huvudstadens luftföroreningar och klimat som beror på det höga läget kan orsaka olika symptom. Drick inte kranvattnet i någon del av landet. Det förekommer mycket turistdiarré. Du kan minska risken att insjukna genom god hand- och mathygien.

I Mexiko, särskilt i subtropiska och tropiska områden, förekommer myggburna virussjukdomar. Det är klokt att använda täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät för att skydda dig mot myggbett.

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är i allmänhet god, men i den offentliga sjukvården finns stora brister.

Om du insjuknar så att du behöver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen accepterar oftast inte en reseförsäkring som garanti för betalning utan kräver ett kreditkort.

Ytterligare information:

Dirección General de Epidemiología: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/(Länk till en annan webbplats.) (på spanska)

Pan American Health Organization: http://www.paho.org/(Länk till en annan webbplats.) (på engelska)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Du måste kunna legitimera dig, så bär alltid med dig en kopia av ditt pass och sidan med inresestämpeln.

Det är förbjudet att dricka alkohol och urinera på offentliga platser.

Inresebestämmelser

Migrationsmyndigheten bestämmer hur många dagar du får vistas i Mexiko och antecknar det så de stämplar ditt pass. Kontrollera i ditt pass hur länge du kan stanna i landet. Det finns ingen automatisk rätt till den maximala vistelsetiden på 180 dagar. De mexikanska myndigheterna har rätt att anhålla personer som överskrider den beviljade vistelsetiden.

Mexikos migrationsmyndighet (Instituto Nacional de Migración): https://www.gob.mx/inm(Länk till en annan webbplats.) (epå spanska).

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].