Marknadsmöjligheter i Mexiko

Mexiko är den femtonde största ekonomin i världen och landet är i hög grad industrialiserat. EU är Mexikos näst största handelspartner i Latinamerika, och vice versa. Mexiko är ett industricenter som är starkt integrerat i globala marknader och värdekedjor, och ett växande mål för nearshoring. 

Det nordamerikanska frihandelsavtalet och det moderniserade globalavtalet mellan EU och Mexiko som väntar på att undertecknas skapar möjligheter och tilltro. Mexiko har skärpt sin klimatmålsättning och strävar efter hållbarare lösningar, vilket öppnar dörrarna för klimatvänligt kunnande. 

Team Finland i Mexiko sammanställer två gånger om året en översikt av landets handel och ekonomi samt en årlig rapport av marknadsmöjligheterna. 

Rapporterna finns att läsa på finska på webbplatsen under rubriken Aktuellt.