Ambassadens uppgifter

Ambassaden är Finlands officiella representation i Mexiko, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua.

Till ambassadens uppgifter hör att bjuda den service som stipuleras i lagstiftningen rörande konsulärhjälp, upprätthålla och utveckla Finlands och Mexikos, Belizes, Costa Ricas, El Salvadors, Guatemalas, Honduras’ och Nicaraguas goda förhållande och samarbete inom politik, handel och kultur.

Läs mera om beskickningarnas huvuduppgifter på UM.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).