Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Förfrågningar om ämbetsbevis

Mexikos myndigheter kan, enligt uppgifter som beskickningen inhämtat, inte utfärda en handling som motsvarar Finlands ämbetsbevis eftersom det inte finns ett centraliserat befolkningsregister i landet.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 108 Kb) (Öppnar nytt fönster)

Det finns inget koncentrerat befolkningsregister i Mexiko. Varje delstat ansvarar för registreringen i sitt område. Från delstaternas Registro Civil(Länk till en annan webbplats.) kan man få utdrag ur befolkningsregister, så som intyg över födelse, dödsfall och vigsel. Intygen är avgiftsbelagda. Utdragen kan fås på nätet(Länk till en annan webbplats.) eller genom att besöka Registro Civil(Länk till en annan webbplats.) personligen. Servicespråket är spanska.

Mera information: Registro Civil(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Adressuppgifter

Det går inte heller att få adressuppgifter av de lokala myndigheterna i Mexiko.

Sedan maj, 2019 kommer de diplomatiska beskickningarna hantera förfrågningar om adresser eller officiella certifikat endast då det finns en speciell anledning. En av dessa anledningar kan vara när en myndighet i landet i fråga bara ger ut information till en person som tillhör en diplomatisk delegation. Lag om ändring av lagen om konsulattjänster, 12 februari 2019 (174/2019)

Adressförfrågningar och ämbetsbevis från Finland

Man kan få en i Finland bosatt persons adressuppgifter genom att ringa adresstjänsten vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Det går endast att ringa från Finland.

Man kan också få en i Finland bosatt persons adressuppgifter av magistraten på den ort där personen bor. Det sker skriftligen och är avgiftsbelagt. Om boningsorten är okänd kan man vända sig till Helsingfors magistrat, tfn +358 (0) 2955 39391, eller västra Finlands magistrats enhet i Jakobstad, tfn +358 (0) 2955 39451.