Prislista

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Pohjola Pankki
IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
BIC: OKOYFIHH
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: 30190000/3475/2401019/150320/355553
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: 30090000/3475/2401019/693000/855558


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Pass och identitetskort

Pass

140 3 000 MXN

Snabbpass

160 3 430 MXN

Tillfälligt pass

175 3 750 MXN

Identitetskort

90 1 930 MXN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 240 MXN

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 1 290 MXN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 750 MXN

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 11 140 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 10 070 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 13 720 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 10 500 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 12 000 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 8 790 MXN

Uppehållstillstånd för studier

450 9 640 MXN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 7 500 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 790 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 5 140 MXN

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 4 290 MXN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 3 210 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 140 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 710 MXN

Befrielsenansökan

520 11 140 MXN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 140 MXN

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 640 MXN

Offentligt köpvittne

160 3 430 MXN

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 860 MXN