Prislista

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Danske Bank A/S filial i Finland
IBAN: FI5989199710000476
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI3616603000106974
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

 

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: RESI 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: MAIL 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 3 360 MXN

Snabbpass

160 3 840 MXN

Tillfälligt pass

175 4 200 MXN

Laissez Passer resedokument

140 3 360 MXN

Identitetskort

90 2 160 MXN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 390 MXN

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 1 920 MXN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 960 MXN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 840 MXN

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 MXN

Omprövningsbegäran

170 4 080 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 12 470 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 11 270 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 16 550 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 11 750 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 14 630 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 9 830 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 11 510 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 8 390 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 16 550 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 11 750 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 14 630 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 9 830 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 16 550 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 11 750 MXN

Uppehållstillstånd för studier

450 10 790 MXN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 8 390 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 6 480 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 5 760 MXN

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 4 800 MXN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 3 600 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 400 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 1 920 MXN

Befrielsenansökan

590 14 150 MXN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 400 MXN

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 720 MXN

Offentligt köpvittne

160 3 840 MXN

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 960 MXN

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 720 MXN