Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Danske Bank A/S filial i Finland
IBAN: FI5989199710000476
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI3616603000106974
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

 

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: RESI 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: MAIL 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (MXN)

Pass

235 4 280 MXN

Snabbpass

255 4 640 MXN

Tillfälligt pass

270 4 910 MXN

Laissez Passer resedokument

235 4 280 MXN

En provisorisk EU-resehandling

255 4 640 MXN

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 4 280 MXN

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 4 280 MXN

Identitetskort

60 1 090 MXN

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 1 460 MXN

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 1 270 MXN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 910 MXN

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 550 MXN

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MXN)

Schengenvisum

80 1 460 MXN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 730 MXN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 640 MXN

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 1 270 MXN

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 1 090 MXN

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MXN

Omprövningsbegäran

255 4 640 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 9 460 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 8 550 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 13 460 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 9 820 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 8 730 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 910 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 8 730 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 7 280 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 12 550 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 8 910 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 8 730 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 6 910 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 13 460 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 9 820 MXN

Uppehållstillstånd för studier

450 8 190 MXN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 6 370 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 4 910 MXN

D-visum, papperansökan

120 2 180 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 4 370 MXN

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 1 730 MXN

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (MXN)

Medborgarskapsanmälan

220 4 000 MXN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 2 730 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 1 820 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 1 460 MXN

Befrielsenansökan

690 12 550 MXN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 1 820 MXN

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (MXN)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 1 090 MXN

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 910 MXN

Offentligt köpvittne

160 2 910 MXN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 730 MXN

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 2 730 MXN

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 820 MXN