Prislista

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Pohjola Pankki
IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
BIC: OKOYFIHH
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: RESI 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: 30090000/3475/2401019/693000/855558


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Pass och identitetskort

Pass

140 3 650 MXN

Snabbpass

160 4 170 MXN

Tillfälligt pass

175 4 560 MXN

Laissez Passer resedokument

140 3 650 MXN

Identitetskort

90 2 350 MXN

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 1 510 MXN

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 2 090 MXN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 1 040 MXN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 910 MXN

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 MXN

Omprövningsbegäran

170 4 430 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 13 560 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 12 260 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 16 690 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 12 780 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 14 600 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 10 690 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 12 520 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 9 130 MXN

Uppehållstillstånd för studier

450 11 740 MXN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 9 130 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 7 040 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 6 260 MXN

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 5 220 MXN

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 3 910 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 2 610 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 2 090 MXN

Befrielsenansökan

520 13 560 MXN

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 2 610 MXN

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 780 MXN

Offentligt köpvittne

160 4 170 MXN

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 1 040 MXN