Team Finland Meksikossa

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Team Finland -verkoston ytimen muodostavat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit. Maailmalla Team Finland -verkostoa edustaa yli 80 paikallista tiimiä. Ne kokoavat yhteen kullakin alueella toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset Suomi-toimijat.

Team Finland -verkosto auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille löydät Team Finlandin verkkosivuilta

Team Finland -toimijat Meksikossa

Team Finland -yhteyshenkilöt Meksikossa

Puheenjohtaja

Päivi Pohjanheimo, suurlähettiläs
Suomen suurlähetystö, México

Koordinaattori

Heidi Virta, Latinalaisen Amerikan aluepäällikkö
Business Finland, México
Heidi.virta(at)businessfinland.fi
Puh. +52 55 5520 3397

Vastuuvirkamies

Liisa Oravisto-Gomes,
Vastuuvirkamies, Team Finland
Suomen suurlähetystö, México
liisa.oravistogomes(at)formin.fi

Business Finland, México

Pia Maria Lustig, Advisor
Business Finland Meksiko ja Karibia
Energia, kaivosteollisuus ja koulutus
Puh. +52 5520 3397
pia.lustig(at)businessfinland.fi

Juan Pablo Romero Rubello, Advisor
Business Finland Meksiko ja Keski-Amerikka
Telekommunikaatio ja terveys
Puh. +52 5520 3397
juan.romero(at)businessfinland.fi

 

Team Finland -verkoston tavoitteet Meksikossa

Team Finlandin tavoitteena on lisätä Suomen ja Meksikon välistä kaupallistaloudellista yhteistyötä, tukea suomalaisyrityksiä kansainvälistymään Meksikon markkinoille sekä tuottaa tietoa taloudesta ja kaupasta. 126 miljoonan asukkaan Meksiko on IMF:n mukaan maailman 11:nneksi suurin talous ostovoimapariteetilla mitattuna ja maan strateginen sijainti avaa markkinamahdollisuuksia sekä Pohjois-Amerikassa että Latinalaisessa Amerikassa. Meksikon lisäksi Team Finland Mexico vastaa myös Belizestä, Costa Ricasta, El Salvadorista, Guatemalasta, Hondurasista ja Nicaraguasta. Business Finland kattaa myös Karibian alueen ja Panaman.

Meksiko pyrkinyt viime vuosina monipuolistamaan talouttaan ja toteuttanut useita rakenteellisia uudistuksia maan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä ulkomaisten investointien lisäämiseksi. Presidentti Andrés Manuel López Obradorin hallinnon päätavoitteena on korruption kitkeminen, talouskasvun nopeuttaminen, sosioekonomisen eriarvoisuuden tasoittaminen sekä julkisen infrastruktuurin parantaminen.

Suomen ja Meksikon välinen kauppa on ollut kasvussa. Meksikon talouden näkymät arvioidaan myönteisiksi ja suomalaiselle osaamiselle nähdään olevan kysyntää. Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää erityisesti televiestintäalalla sekä energia- ja ympäristösektoreilla, mukaan lukien uusiutuva energia ja jäte- ja vesihuolto. Lupaavia yhteistyöaloja ovat myös koulutus, digitalisaatio, kyberturvallisuus, meriteollisuus, kaivosteollisuus, terveyssektori sekä metsäsektori. Lisäksi infrastruktuurihankkeet tarjoavat suomalaisille yrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia.

Team Finland Mexico kartoittaa uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistää Suomen kaupallisia tavoitteita erityisesti yritysten ja viranomaisten delegaatiomatkoilla Meksikoon, tukemalla yrityksiä kohdemaissa sekä järjestämällä workshopeja ja seminaareja. Team Finland tekee myös läheistä yhteistyötä muiden Suomi-toimijoiden kanssa. Näistä tärkeimpiä ovat Pohjoismaiden kauppakamari ja kunniakonsulit Meksikossa, Suomi-Meksiko -seura Helsingissä, Meksikon suurlähetystö Helsingissä, Latinalaisen Amerikan kauppakamari Helsingissä, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Teknologiateollisuus, TEM sekä ELY-keskukset Suomessa.

Lisätietoa