Finland och Mexiko

14.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts 12.5.1937, igen 31.8.1949.