Prislista

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Danske Bank A/S filial i Finland
IBAN: FI5989199710000476
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Bank: Nordea Bank Abp
IBAN: FI3616603000106974
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

 

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: RESI 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: MAIL 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (MXN)

Schengenvisum

80 1 720 MXN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 860 MXN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Cap Verde, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien, Ukraina och Vitryssland

Vidare information: avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

35 750 MXN

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 2 580 MXN

Schengenvisum för barn under sex år, för familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av den fria rörligheten samt för skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

Vidare information: viseringskodex, artikel 16(Länk till en annan webbplats.)

0 0 MXN

Omprövningsbegäran

170 3 650 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 11 170 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 10 090 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 15 890 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 10 520 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 10 310 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 8 160 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 10 310 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 7 520 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare

690 14 820 MXN

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 10 520 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 10 310 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 8 160 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 15 890 MXN

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 10 520 MXN

Uppehållstillstånd för studier

450 9 660 MXN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 7 520 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 800 MXN

D-visum, papperansökan

120 2 580 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 5 150 MXN

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 2 040 MXN