Prislista

Betalning  i MXN till ambassadens bankkonto
Bank: HSBC
Cuenta: 4001675735 
Clabe: 021180040016757358 
Betalningsmottagare: Embajada de Finlandia

Betalning i euro till utrikesministeriet
Bank: Pohjola Pankki
IBAN: FI20 5000 0120 2508 64
BIC: OKOYFIHH
Betalningsmottagare:  Utrikesministeriet

Vid eurobetalning vänligen fyll i en av följande koder i meddelandet:

Pass: PASS 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Visum: VISA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Uppehållstillstånd: 30190000/3475/2401019/150320/355553
Intyg: LEGA 3475 FÖRNAMN EFTERNAMN
Försändelsekostnad: 30090000/3475/2401019/693000/855558


Ta med dig betalningskvittot när du kommer till ambassaden. Betalningar som har gjorts i EnterFinland syns automatiskt hos ambassaden. Man behöver inte lämna in kvitto på dem.

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 1 710 MXN

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 860 MXN

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 750 MXN

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 11 140 MXN

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 10 070 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 13 720 MXN

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 10 500 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 12 000 MXN

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 8 790 MXN

Uppehållstillstånd för studier

450 9 640 MXN

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 7 500 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 5 790 MXN

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 5 140 MXN