Markkinamahdollisuudet Meksikossa

Meksiko on maailman 15. suurin talous ja korkeasti teollistunut maa. EU on Meksikon toiseksi suurin ja Meksiko EU:n toiseksi suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa. Meksiko on teollisuuskeskus, joka on integroitunut vahvasti globaaleihin markkinoihin ja arvoketjuihin. Sillä on erittäin vahva side Yhdysvaltojen markkinoihin ja tuotantoketjuun, ja se on kasvava nearshoring-kohde.  

Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus ja allekirjoitusta odottava modernisoitu EU–Meksiko-globaalisopimus luovat mahdollisuuksia ja luottamusta. Meksiko on nostanut ilmastotavoitettaan ja hakee kestävämpiä ratkaisuja, mikä avaa mahdollisuuksia vihreälle osaamiselle.  

Team Finland Mexico koostaa kaksi kertaa vuodessa Meksikon kauppa- ja talouskatsauksen sekä kerran vuodessa katsauksen Meksikon markkinamahdollisuuksiin. 

Raportit löytyvät verkkosivujen ajankohtaista-osiosta.