Virkatodistus- ja osoitetiedustelut

​​​​​​Virkatodistukset

Edustuston tietojen mukaan Suomen virkatodistusta vastaavaa asiakirjaa ei ole saatavissa Meksikossa toimivaltaiselta rekisteriviranomaiselta, eikä perunkirjoitukseen tarvittavaa sukuselvitystä ole mahdollista saada liittovaltiotasolla.

Meksikossa ei ole olemassa keskitettyä väestötietojärjestelmää, vaan jokainen osavaltio on vastuussa oman alueensa rekisterinpidosta. Otteita osavaltion väestörekisterijärjestelmästä myöntää Registro Civil. Todistukset ovat maksullisia.

Otteita väestötietojärjestelmästä voi hakea henkilökohtaisella käynnillä tai sähköisesti (espanjaksi). Ote tulee suoraan hakijan ilmoittamaan sähköpostiin.

Lisätietoa: Registro Civil

​​​​​Osoitetiedustelut

Meksikossa ei ole olemassa keskitettyä väestötietojärjestelmää, joten asiakirjojen ja osoitetietojen hankkiminen on lähes mahdotonta, eikä tiedusteluihin usein saada lainkaan vastausta.

Edustustot hoitavat toukokuun 2019 alusta lukien osoite- ja virkatodistuksia koskevia tiedusteluja ainoastaan erityisestä syystä. Sellainen on esimerkiksi tilanne, jossa kyseisen maan viranomainen ei anna tietoa muille kuin diplomaattisille edustajille.

Laki konsulipalvelulain muuttamisesta 12.2.2019 (174/2019)

Osoitetiedustelut ja virkatodistukset Suomesta

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella väestörekisterikeskuksen osoitepalvelusta puhelimitse. Palveluun voi soittaa ainoastaan Suomesta.

Suomessa asuvan henkilön osoitetta voi tiedustella ao. asuinpaikkakunnan maistraatista. Kirjalliset kysymykset hoidetaan maistraatissa. Maistraatit veloittavat palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, voi asiaa tiedustella Helsingin maistraatista puh. +358(0)29 55 39391, tai Länsi-Suomen maistraatin Pietarsaaren yksiköstä puh. +358(0)29 553 9451.