Team Finland i Kazakstan

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen:

  • finländska företags internationalisering

  • utländska investeringar i Finland

  • Finlandsbilden

Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland(layout.types.url.description), Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund, samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna. Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen.

Team Finland-kontaktpersoner i Kazakstan

Koordinator:
Utrikessekreterare Kaisa Standish
Finlands Ambassad, Nur-Sultan
Tfn +7 701 031 8156
[email protected]

Kontaktperson i Almaty:
Ms Zhaniya Adilbek
[email protected]
Business Finland, Kazakstan(layout.types.url.description)
+7 777 228 2020

Ordförande:
Ambassador Soili Mäkeläinen-Buhanist