Team Finland i Italien och Malta

Team Finland i Italien och Malta

Utrikesministeriet och ambassaderna arbetar för att förbättra finländska företags affärsmöjligheter utomlands.

Företagen får information, hjälp med att knyta kontakter och svar på frågor som rör marknadstillträde. 

Team Finland kontaktpersoner

Ordförande
Ambassador Pia Rantala-Engberg

Koordinator
Första Sekretare Teemu Laakkonen
 

Specialist, Team Finland Hanna Laurén
[email protected], tel. +39 337 164 0147

Specialist, Team Finland Silva Paananen
[email protected], tel. +39 337 163 1726

Kontakt i Milano
Consular officer Birgitte Kankaro