Export och internationalisering: tjänster och experter i Italien

Vi inom Team Finland i Italien hjälper ditt företag att lyckas i Italien, Malta och San Marino genom att:

  • tillhandahålla information om marknaderna och möjligheterna i Italien, Malta och San Marino 
  • identifiera lovande affärsmöjligheter och aktivera finländska företag
  • hjälpa till att hitta lämpliga partner och kontakter
  • hjälpa dig när du stöter på eventuella handelshinder

Kontaktpersoner för Team Finland i Italien, San Marino och på Malta

Finlands ambassad, Rom

Matti Lassila, ambassadör 
Ordförande

Virpi Kankare, ställföreträdande beskickningschef
Samordnare för Team Finland, ekonomi och EU-frågor.
virpi.kankare/at)gov.fi, tfn +39 06 852 231

Hanna Laurén, specialsakkunnig inom Team Finland
Exportfrämjande, rådgivning och stöd till företag (intelligenta transporter och digitala tjänster)
[email protected], tfn +39 337 164 0147

Silva Paananen, specialsakkunnig inom Team Finland
Exportfrämjande, rådgivning och stöd till företag (hälsa och cirkulär ekonomi)
[email protected], tfn +39 337 163 1726

Kontaktperson i Milano

Birgitte Kankaro, handläggare, konsulärtjänster och offentlig diplomati 
birgitte.kankaro(at)gov.fi, tfn +39 02 25061474

Målen för nätverket Team Finland i Italien

Vårt mål är att stärka de handelsekonomiska förbindelserna mellan Finland och Italien, Malta och San Marino, stödja finländska företag som vill ta sig in på marknaden och främja Finlandsbilden. Vår uppgift är också att öka finländarnas kännedom om och intresse för marknaderna i Italien, Malta och San Marino. Vi har arbetat för att identifiera branscher och områden med störst tillväxtpotential och utgående från detta har vi aktiverat finländska företag.

Nätverket Team Finland i Italien betjänar bland annat genom att rapportera om marknadsmöjligheter, skapa kontakter, lösa problem och främja samarbetspartnerskap. Vi skräddarsyr tjänster för att möta företagens efterfrågan och behov.