Marknadspotential i Italien, Malta och San Marino

Efterfrågan på finländskt kunnande

Italien är den tredje största marknaden inom EU. Den italienska ekonomin har återhämtat sig kraftigt efter pandemin, och till exempel exporten har kommit igång på ett rekordartat sätt. Med ett återhämtningspaket på cirka 200 miljarder euro får Italien det största återhämtningsbidraget av alla EU-länder och med hjälp av det kommer landet att investera i grön och digital omställning, områden där Finland har ett starkt kunnande.

Det tillåtande regelverket på Malta erbjuder finländska företag en engelskspråkig testmarknad. Maltas andel av EU:s återhämtningsinstrument uppgår till ca 316 miljoner euro, som man avser att använda till bland annat nya anläggningar för avfallshantering, hållbar stadsplanering och utveckling av miljövänlig transportinfrastruktur.

San Marino är en rik stadsstat med cirka 35 000 invånare och en utvecklad ekonomi. De direkta kopplingarna till den italienska ekonomin gör att ett företag som riktar in sig på Italien också bör titta på vad marknaden i San Marino har att erbjuda.

En gång om året sammanställer vi en översikt över marknadsläget i Italien, Malta och San Marino: www.marketopportunities.fi(Länk till en annan webbplats.)