Finlands ambassad, Rom

Verksamhetsområde

Italien, Malta, San Marino

Öppettider

Måndag - fredag 09.00-13.00; 14.00-16.30

Kundservice

Konsulatets kund- och telefontjänst måndag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Telefonväxel

  • +39 06 8522 31

Fax

  • +39 06 8540 362

E-post

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Besöksadress, postadress

Ambasciata di Finlandia
Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393285
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Pia Rantala-Engberg
Pia Rantala-Engberg
Beskickningschef
Carla Argentini
Ledningsassistent
Ilkka Nordberg
Ställföreträdande beskickningschef
Teemu Laakkonen
Ansvarig tjänsteman
Susa Bharwani
Administrationsansvarig
Pauliina Järvinen
Administrationshandläggare
Leonardo Cuoco
Expeditionstjänster
chaufför
Luigi Giuliani
Expeditionstjänster
Samuli Oksanen
Praktikant

Konsulärtjänster

Kundservice

Konsulatets kund- och telefontjänst mån-fre 09.00-12.00

Elektronisk bokningssystem

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Besöksadress, postadress

Servizi consolari
Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY

Via Santa Tecla 4
20122 MILANO
ITALY

Päivi Harju-Heikkilä
Ansvarig för konsulärtjänster och administration
Nina Olin
Handläggare, konsulärtjänster
Birgitte Kankaro
Handläggare, konsulärtjänster
Team Finland, offentlig diplomati (Milan avdelning)
  • +39 02 250 614 74
  • +39 02 250 614 75

Finlands ständiga representation vid Rom-baserade FN-organ

Satu Lassila
Finlands ständiga representant vid Rom-baserade FN-organ
Anna Heikkinen
Rådgivare
Eija Napoli
Assistent

Finlands försvarsattaché i Italien (Paris)

Telefonväxel

  • +33 144 181 920

Besöksadress, postadress

Defence Attaché of Finland in Italy (Paris)
Ambassade de Finlande
1, Place de Finlande
75007 PARIS
FRANCE

Eliisa Vihertie
Assistent
  • +33 144 181 912

Personal i ambassadörens residens

Marja-Leena Nikula
Närings- och hushållsansvarig
Nicola Marcucci
Expeditionstjänster
chaufför
Kimmo Kettunen
Närings- och hushållsansvarig
kock