E-post [email protected], [email protected] (Passärenden, uppehållstillstånd, intyg av notarius publicus, konsulära ärenden)
Tfn +39-06-852 231

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.