Finland har inte diplomatisk eller konsulär representation i San Marino.

Finlands ambassad i Rom betjänar också finländare i San Marino.
E-post [email protected][email protected] (Passärenden, uppehållstillstånd, intyg av notarius publicus, konsulära ärenden)
Tfn +39-06-852 231

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.