Finlands beskickning i San Marino

Finlands ambassad i Rom betjänar också finländare i San Marino.

I konsulära ärenden kan du vända dig till de andra nordiska ländernas eller EU-ländernas ambassader(Länk till en annan webbplats.)

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse har överlämnats till riksdagen

Statsrådet har godkänt förslaget till en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse. Redogörelsen innehåller en bedömning av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld och fastställer målen och prioriteringarna för Finlands verksamhet under de närmaste åren.

Ledningen av Team Finland-nätverket och dess verksamhet utomlands förnyas

Strukturen på ledningen av Team Finland-nätverket i Finland förnyas och nätverkets verksamhet utomlands integreras i utrikesförvaltningen. Förändringen ska ske stegvis och i samarbete med näringslivet.