Visum och uppehållstillstånd till Finland

Visum är ett inresetillstånd som beviljas för kortvariga och tillfälliga besök. Om du har för avsikt att vistas i Finland längre än tre månader behöver du ett uppehållstillstånd.

Fråga ambassadens kundtjänst hurudana visumansökningar som tas emot för närvarande och hur du kan lämna in ansökan om uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd, men du måste registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket om du vistas i Finland i över tre månader. Om du är medborgare i ett nordiskt land ska du registrera din uppehållsrätt vid magistraten.

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Mera information ger Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ansöka om visum och uppehållstillstånd i Irland

Finland har utkontrakterat mottagningen av viseringsansökningar, och insamlingen av de biometriska kännetecknen till VFS Global. Du måste personligen ansöka om Schengen-visum från VFS Global viseringscentret.

Tidsbeställning är obligatorisk och görs för visumansökan via den tidsbeställningtjänst som hittas på visa.finland.eu/ireland (på engelska)(Länk till en annan webbplats.).

Ambassaden i Dublin tar emot ansökningar om uppehållstillstånd.

Ambassaden har inga påskyndade behandlingstider, och förfrågningar om ansökans status kommer inte att påskynda behandlingen av ansökan.