Visum och uppehållstillstånd till Finland

Visum är ett inresetillstånd som beviljas för kortvariga och tillfälliga besök. Om du har för avsikt att vistas i Finland längre än tre månader behöver du ett uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd, men du måste registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket om du vistas i Finland i över tre månader. Om du är medborgare i ett nordiskt land ska du registrera din uppehållsrätt vid magistraten.

Med EU-uppehållstillstånd, som har beviljats av ett Schengenland, kan du resa fritt inom Schengenländer och vistas i dem sammanlagt högst i 90 dagar. Mera information ger Migrationsverket(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ansöka om visum och uppehållstillstånd i Irland

Finland har utkontrakterat mottagningen av viseringsansökningar, och insamlingen av de biometriska kännetecknen till VFS Global. Du måste personligen ansöka om Schengen-visum från VFS Global viseringscentret.

Tidsbeställning är obligatorisk och görs för visumansökan via den tidsbeställningtjänst som hittas på visa.finland.eu/ireland (på engelska)(Länk till en annan webbplats.).

Ambassaden i Dublin tar emot ansökningar om uppehållstillstånd.

Ambassaden har inga påskyndade behandlingstider, och förfrågningar om ansökans status kommer inte att påskynda behandlingen av ansökan.