Ambassadens uppgifter

Finlands ambassad i Irland representerar utrikesförvaltningen, vars uppgift är att förstärka vårt lands internationella ställning och inflytande samt få tillstånd och lösningar i internationella sammanhang som gynnar Finland och finländare.

Finlands ambassad i Dublin främjar dessa mål genom att

  • förmedla information om intressanta händelser och beslut i Irland till politiska och ekonomiska beslutsfattare i Finland

  • befrämja och förstärka handel och business av finska företag

  • befrämja Finlandsbild och finsk kultur

  • erbjuda konsulärtjänster till finska medborgare