Team Finland i Irland

Team Finland(Länk till en annan webbplats.) i Irland hjälper finländska företag till att kontakta med lokala myndigheter och företag och ger basuppgifter om marknad i Irland.

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen:

  • finländska företags internationalisering

  • utländska investeringar i Finland

  • Finlandsbilden

Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland(Länk till en annan webbplats.), Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera(Länk till en annan webbplats.), Finnfund(Länk till en annan webbplats.) samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna(Länk till en annan webbplats.).

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen.

Team Finland-kontaktpersoner i Irland

Koordinator: Utrikessekreterare Anne Mutanen
Finlands ambassad, Dublin
Tel. +353 1 478 1344
anne.mutanen(a)formin.fi

Ordförande: Ambassadör Raili Lahnalampi

Team Finland partners i Irland

 

 

 

Top of Form

Bottom of Form