Förfrågningar om ämbetsbetyg och addressupplysningar

Ämbetsbetyg

Det finns inget koncentrerat befolkningsdatasystem i Irland. Irlands registermyndighet General Register Office(Länk till en annan webbplats.) (GRO) registrerar födelse, äktenskap, registrerade partnerskap och död, men inte till exempel addressförändringar.

Du kan beställa registeruppgifter från GRO. Betjäningen är avgiftsbelagd.

Addressupplysningar

Det finns inte en addresstjänst i Irland där Du kan finna addressuppgifter. Myndigheter  ger inte address- eller personuppgifter på grund av personuppgiftslag. För förutnämnda orsak står inte addresstjänst till förfogande i Irland.

Du kan kolla rättstavning på adress lättast på webbsida av postverket An Post(Länk till en annan webbplats.) i Irland.