Finlands beskickning i Irland

Finlands ambassad, Dublin

Honorärkonsulerna kompletterar Finlands nätverk av ambassader och konsulat.

Aktuellt

Utrikesministeriet konkurrensutsätter de utlagda tjänsterna för mottagning av ansökningar om inresa

Begäran om deltagande, kontaktinformation och svarsanvisningar har publicerats i HILMA-tjänsten för offentlig upphandling. Svar från tjänsteleverantörerna väntas före den 2 maj 2024.

I den andra omgången av presidentvalet har 62 294 personer utövat sin rösträtt på förhandsröstningsställena utomlands

Vid Finlands ambassader och konsulat har sammanlagt 62 294 personer röstat i den andra omgången av presidentvalet. På finska fartyg har röstat 220 besättningsmedlemmar.