Irland: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Man behöver inte visum

  • EU-medlemsstat

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport)
  • Officiellt identitetskort utfärdat av Irland till dess medborgare (och Passport Card)
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Resehandling för statslösa personer (Stateless person/1954 New York konvention)
  • Resedokument med texten "the holder is authorized to return to Ireland during the validity of the document" (innehavaren är berättigad att återvända till Irland så länge detta resedokument är giltigt)
  • Sjömanspass /(Seaman's book (tjänstgöring)