Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Lisäohjeita

Lomake tulee täydentää ja lapsen molempien huoltajien/vanhempien päivätä ja allekirjoittaa.

Liitä mukaan valokopiot vanhempien passien tietosivusta (vapaaehtoinen)

Liitä mukaan valokopio lapsen mahdollisesta Irlannin/muun maan passin tietosivusta tai muu mahdollinen todistus lapsen muusta kansalaisuudesta.

Voit lähettää lomakkeen liitteineen suoraan maistraattiin. Jos toimitat asiakirjat suurlähetystön kautta maistraatille, sovi siitä etukäteen visa.dub(a)formin.fi.

Huom. voit lähettää myös alkuperäisen syntymätodistuksen maistraatille, mutta huomioi, että maistraatti ei lähetä todistusta takaisin.

Saat lisätietoja maistraatista ja visa.dub(a)formin.fi