Finland och Irland

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 6 februari 1962.