4.3.2020

Irland: resemeddelande

Risknivå

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål. Var normalt försiktig.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt nödnummer: 999 eller 112.

Brottsligheten

Den vanligaste formen av brottslighet som riktar sig mot turister i Irland är fick- och väskstölder, som inträffar särskilt under sommaren. Proffsiga ficktjuvar är särskilt aktiva på shoppinggator och restauranger i centrum, på flygplatser och i närheten av sevärdheter. I Dublin lönar det sig att se efter sin egendom särskilt på Grafton Street, Henry Street, O’Connell Street, Temple Bar och på den internationella flygplatsen. I de stora städerna har drogproblem blivit vanligare.

Det förekommer allt oftare bedrägerier på bostadsmarknaden och det är viktigt att inte betala någon reserveringsavgift eller hyra innan du sett bostaden.

Vi uppmanar resenärer att inte bära med sig sitt pass i onödan. Förvara värdeföremål, kreditkort och pass i hotellets kassaskåp.

Den lokala polisens namn och kontaktuppgifter på Irland hittar du här: An Garda Síochána, http://www.garda.ie/

I fall av undantagstillstånd, följ de lokala myndigheternas anvisningar.
Irish Tourist Assistance Service, ITAS, hjälper turister som blivit offer för brott. Det är polisen som styr brottsoffer till ITAS : http://itas.ie/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Beakta vänstertrafiken. Vägarna är ofta krokiga och smala. Huvudlederna går på flera ställen genom tätorter vilket gör resandet långsammare. Såväl bilister som fotgängare ska vara försiktiga. Trafikstockningar förekommer ofta och det finns skäl att reservera gott om tid då man rör sig med bil. Lämna inte föremål synliga i parkerade bilar på grund av inbrottsrisken.

Promillegränsen är 0,5 i landsvägstrafiken. För yrkeschaufförer, för personer med körundervisningstillstånd och för personer som fått körkort för mindre än två år sedan är promillegränsen 0,2 vid landsvägskörning.

Mera information om trafiksäkerheten på Irland: Road Safety Authority,http://www.rotr.ie/

Hälsoläget

Den som är bosatt i Finland och vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz har rätt till sjukvård om man har FPA:s europeiska sjukvårdskort. Med kortet får du vård på samma villkor som landets egen befolkning. Mera info om det europeiska sjukvårdskortet på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Dublin

Russell House, Stokes Place 6. våning
St. Stephen's Green
DUBLIN 2
D02 KD93
IRELAND
+353 147 813 44

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].