9.9.2021

Irlanti: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Turvallinen matkailukohde. Normaalia varovaisuutta kannattaa noudattaa.

Ajankohtaista

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Irlannin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta https://finlandabroad.fi/web/irl/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirustilanne-irlannissa/384951 ja paikallisviranomaisten tiedotteista. Edustusto päivittää myös ajankohtaista tietoa sosiaalisen median kanaville: www.facebook.com/SuomenSuurlahetystoDublin

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle verkkosivustolle)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hälytysnumero: 999 tai 112

Rikollisuus

Irlannissa yleisin turisteihin kohdistuva rikollisuuden muoto ovat tasku- ja laukkuvarkaudet, joita tehdään varsinkin kesäaikaan enemmän. Ammattimaiset taskuvarkaat toimivat erityisesti keskustan ostoskaduilla, ravintoloissa, lentokentillä sekä nähtävyyksien lähistöillä. Dublinin keskustassa Grafton Streetin, Henry Streetin, O'Connell Streetin ja Temple Barin alueilla sekä Dublinin kansainvälisellä lentokentällä kannattaa pitää huolta omaisuudestaan. Myös huumeongelmat ja niihin liittyvä rikollisuus ovat lisääntyneet suuremmissa kaupungeissa.

Asuntohuijauksia esiintyy yhä enemmän ja tärkeää on olla maksamatta etukäteen varausmaksua tai vuokraa näkemättä itse asuntoa.

Matkustajien kannattaa välttää turhaa passin mukana kuljettamista. Säilytä ylimääräiset arvoesineet, luottokortit sekä passi hotellin tallelokerossa.

Paikallisen poliisin nimi ja yhteystiedot Irlannissa: An Garda Síochána: http://www.garda.ie/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Irish Tourist Assistance Service (ITAS) toimii poliisin lähettämien rikoksen uhreiksi joutuneiden turistien apuna: http://itas.ie/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Autolla ajettaessa on huomioitava vasemmanpuoleinen liikenne. Tiet ovat usein mutkaisia ja kapeita. Valtatiet kulkevat monin paikoin taajamien läpi, mikä hidastaa matkustamista. Sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden kannattaa olla varovaisia. Liikenneruuhkat ovat yleisiä, joten matkantekoon kannattaa varata aikaa. Automurtojen takia tavaroita ei kannata jättää pysäköityyn autoon näkyville.

Promilleraja Irlannissa maantieliikenteessä on 0,5. Ammattiautoilijoiden, opetusluvalla autoa ajavien ja ensimmäisen kahden vuoden aikana ajokortin saamisesta maantieliikenteessä promilleraja on 0,2.

Lisää tietoa liikenneturvallisuudesta Irlannissa: Road Safety Authority http://www.rotr.ie/(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Luonnonolot

Äärimmäiset sääolot ovat Irlannissa harvinaisia. Syksyisin ja talvisin maassa saattaa esiintyä myrskyjä ja hurrikaaneja, jotka voivat aiheuttaa tuhoja rakennuksille, kaataa puita tai aiheuttaa tulvia. Myrskyt aiheuttavat ajoin kovia tuulia etenkin merialueilla. Puistoja ja yleisiä nähtävyyksiä saatetaan sulkea myrskyjen ja kovien tuulten vuoksi. Myrskyissä on käytössä värikoodit, jotka kertovat niiden voimakkuudesta. Matkailijoiden tulee ehdottomasti noudattaa viranomaisten ohjeita. Sääoloista löydät lisätietoa Irlannin Meteorologisesta Palvelusta, Met Éireann: https://www.met.ie/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveys

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.

Sairaustapauksien ja varkauksien varalta kannattaa ehdottomasti hankkia matkavakuutus.

Suurlähetystö suosittelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) hankkimista. Kelan myöntämällä ilmaisella kortilla matkailija saa välttämätöntä hoitoa akuutissa sairaustapauksessa samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Sairaanhoitokortti ei kuitenkaan korvaa matkavakuutusta, eikä sairaankuljetuksia ulkomailta kotimaahan. Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista löytyy lisätietoa Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Irlannin maahanmuuttopalveluiden sivut https://www.irishimmigration.ie/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ajankohtaista tietoa Irlannin tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/irl/etusivu

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Yhteystiedot

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti [email protected].